Begeleiding - passend onderwijs
Passend onderwijs begint bij Gilde Opleidingen met goed onderwijs. Ons doel is dat jij je diploma behaalt voor een goede start op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding.

Gilde Opleidingen biedt persoonlijke hulp en begeleiding wanneer jij om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking, problemen rond de opleidingskeuze, een moeilijke thuissituatie, een gebrekkige motivatie, sociaal emotionele problemen, schulden of een verslaving. Hiervoor hebben we diverse experts in huis. Deze deskundigen overleggen regelmatig en wisselen noodzakelijke informatie uit.

We stemmen de ondersteuning binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk af op jouw persoonlijke situatie. Om goed van start te gaan met je opleiding is het belangrijk dat je je ondersteuningsvraag al bij je aanmelding bij Gilde Opleidingen kenbaar maakt. Gilde Opleidingen vraagt informatie hierover op bij je vorige school.

Onderwijs Ondersteuning Ontwikkeling

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1094
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2000Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!