Commissie Studentenfonds
Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden.

Financiële ondersteuning als het nodig is

De minister van OCW heeft bepaald dat de hoogte van de schoolkosten de keuze voor het vervolgonderwijs of een bepaalde opleiding niet mag beïnvloeden en heeft daarvoor extra financiële middelen aan het onderwijs beschikbaar gesteld. Wil jij een opleiding bij ons volgen maar hebben je ouders daarvoor niet voldoende financiële middelen? Dan zoeken we samen naar een oplossing. Deze regeling is niet bedoeld voor meerderjarige studenten. Zij kunnen een beroep doen op DUO. Ook voor studenten die een BBL opleiding volgen waarvan de werkgever de kosten betaalt is deze regeling niet van toepassing.

De Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen kijkt samen met Stichting Leergeld of wij de financiële belemmeringen kunnen wegnemen zodat jij de opleiding kunt volgen die je wilt.

De Commissie Studentenfonds kan jou bijvoorbeeld op de volgende manieren ondersteunen:

  • Gilde Opleidingen schaft de benodigde studieboeken of materialen aan en geeft ze aan jou in bruikleen;
  • Gilde Opleidingen kan de opleidingspecifieke kosten kwijtschelden;
  • Heb jij boeken of materialen voor de opleiding aangeschaft, terwijl je ouders daarvoor eigenlijk geen financiële middelen hadden, dan kan Gilde Opleidingen de boeken of materialen van je overkopen en ze vervolgens aan jou in bruikleen geven. 

Neem contact op

Heb jij behoefte aan  financiële ondersteuning? Neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. Na het invullen van het formulier worden jouw gegevens (uiteraard met jouw instemming) doorgestuurd aan Stichting Leergeld. Zij nemen de aanvraag in behandeling en voeren de inkomenstoets bij je ouders/verzorgers uit. Na akkoord van Stichting Leergeld neemt Gilde Opleidingen contact met je op om te kijken hoe wij jou kunnen helpen. De Commissie Studentenfonds is voor specifieke vragen beschikbaar via dit e-mailadres: studentenfonds@rocgilde.nl.

Gezien het grote aantal aanvragen op dit moment verwachten wij je aanvraag binnen 4 weken in behandeling te kunnen nemen.


Aanmeldformulier Studentenfonds


Hulp gevraagd bij:*

Toestemming aan Gilde Opleidingen dat zij mijn gegevens door mogen geven aan Stichting Leergeld*

Inschrijven nieuwsbriefSnel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!