Instellingsverklaring bij het ongediplomeerd verlaten van de opleiding
Studenten die de opleiding ongediplomeerd verlaten maar wél al examens hebben gehaald, kunnen vanaf augustus 2017 een instellingsverklaring aanvragen.

Daarop staat welke examens met goed gevolg zijn afgelegd. Bij een overstap naar bijvoorbeeld een andere mbo-instelling, of het later oppakken van een andere opleiding, heeft de student iets tastbaars om de leerresultaten aan te tonen.

De instellingsverklaring kan aangevraagd worden bij de examencommissie van de sector.Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!