Keuzedelen
Een mbo-opleiding is opgebouwd uit een algemeen deel, een beroepsspecifiek deel, en vanaf schooljaar 2016-2017 zijn daar ook keuzedelen bijgekomen. Een keuzedeel is het best te omschrijven als een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ook kun je zo een stukje eigen invulling geven aan je opleiding.

Keuzedelen helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook kunnen ze je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen. Door je opleiding word je tijdig geïnformeerd over je keuzemogelijkheden. De keuzedelen die je gevolgd hebt komen straks op je cijferlijst te staan.

Het kan zijn dat je graag een bepaald keuzedeel wilt volgen dat niet wordt aangeboden bij je eigen opleiding, maar wél bij een andere opleiding binnen Gilde. In overleg met je (traject)begeleider kun je dan een aanvraag indienen om dat keuzedeel toch te mogen volgen. De examencommissie beoordeelt je aanvraag, en bekijkt of die voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo mag het keuzedeel bijvoorbeeld niet de inhoud van je eigen opleiding overlappen en moet het roostertechnisch uitvoerbaar zijn.

Onderstaand vind je de actuele volledige lijst van keuzedelen die we momenteel binnen Gilde Opleidingen aanbieden. Klik op de naam van een keuzedeel voor een uitgebreide omschrijving ervan. Het aanbod is momenteel nog in ontwikkeling. In de loop van het schooljaar zal de lijst worden uitgebreid.

Er kunnen bepaalde praktische voorwaarden verbonden zijn aan de start van een keuzedeel, bijvoorbeeld een minimale groepsgrootte. Het kan daarom voorkomen dat een keuzedeel niet van start gaat. Als dat het geval is dan word je daarover natuurlijk tijdig en uitgebreid geïnformeerd door je opleiding.

Code    Naam van het keuzedeel

K0003    ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (geschikt voor niveau 2)

K0010    Bereidt gerechten 

K0022    Digitale vaardigheden basis 

K0023    Digitale vaardigheden gevorderd 

K0025    Duits in de beroepscontext A2 

K0026    Duits in de beroepscontext B1 

K0028    Duurzaamheid in het beroep A 

K0029    Duurzaamheid in het beroep B

K0030    Duurzaamheid in het beroep C

K0032    Eetcultuur en -wensen 

K0034    Engels in de beroepscontext A2 

K0035    Engels in de beroepscontext B1

K0036    Engels in de beroepscontext B2

K0038    Financiële administratie niveau 2 doorstroom 

K0048    Inleiding financiële dienstverlening

K0049    Instroom pabo Aardrijkskunde

K0050    Instroom pabo Geschiedenis

K0051    Instroom pabo Natuur en Techniek

K0055    Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit

K0059    Klantcontact en verkoop 

K0061    Leidinggeven

K0070    Nagelstyling 

K0071    Rekenen 3F

K0098    Spaans in de beroepscontext A2 

K0111    Veiligheid en Vakmanschap niveau 3

K0119    Verplegende en verpleegtechnische handelingen

K0120    Visagie 

K0125    Voorbereiding hbo 

K0136    Zorg en Technologie toepassen

K0137    Zorg en Technologie

K0138    Zorginnovaties en technologie

K0140    Aziatische keuken 

K0152    Expressief talent

K0159    Jeugd- en opvoedhulp

K0165    Ondernemerschap mbo

K0174    Streekproducten 

K0202    Internationaal II: werken in het buitenland 

K0207    Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn

K0211    Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) 

K0224    Inspelen op innovaties (geschikt voor niveau 2)

K0225    Inspelen op innovaties (geschikt voor niveau 3) 

K0226    Inspelen op innovaties (geschikt voor niveau 4)

K0228    Mode (geschikt voor niveau 2) 

K0243    Supermarkt (geschikt voor niveau 2) 

K0262    ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (geschikt voor niveau 3)

K0263    ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (geschikt voor niveau 4)

K0324    ADR stukgoed 

K0354    Art & Design 

K0440    Verrijking leervaardigheden 

K0516    Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2)

K0517    Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

K0617    Wellness & Sauna Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!