Schoolkosten


Wettelijk geregelde les- of cursusgeld, te betalen door de student (of ouders)

Les- of cursusgeld betaal je alleen als je achttien jaar of ouder bent. Het bij de opleiding genoemde bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Het lesgeld is van toepassing als je een bol-opleiding volgt. Deze kosten worden in rekening gebracht door DUO.
Je bent cursusgeld plichtig als je een bbl-opleiding volgt. Als je aan de voorwaarden voldoet worden deze kosten door school in rekening gebracht. Voor meer informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Infolijn (050) 599 77 55 of duo.nl.
 

Opleidingsgebonden leermiddelen, die de student zelf moet aanschaffen

Dit zijn leermiddelen, kleding, instrumenten en gereedschappen, die de student zelf aanschaft om de opleiding te kunnen volgen en daarna eigendom blijven van de student of die de student in bruikleen heeft. Alle informatie over deze opleidinggebonden leermiddelen kun je voor de door jou gekozen opleiding terugvinden op de opleidingskaart op onze website. Je bepaalt zelf waar je deze leermiddelen koopt. In een aantal gevallen heeft school hierover afspraken gemaakt met een leverancier (boeken, kleding of gereedschappen) en kun je tegen een gereduceerd bedrag of op een gemakkelijke manier bestellen. Je krijgt voorafgaande aan het schooljaar uitvoerige informatie waarin staat wat jij voor jouw opleiding nodig hebt en hoe je dit kunt bestellen.
 

Vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

In een aantal gevallen organiseert de school excursies, externe branche examinering of extra activiteiten. Over deze extra faciliteiten ontvang je van jouw opleiding aparte informatie. Je kunt zelf aangeven of je wel of niet van de faciliteiten gebruik wenst te maken. Mocht je niet mee gaan met een excursie, kamp of werkweek zorgt school voor een alternatief programma.
 

Eigen laptop

Bij Gilde Opleidingen maak je gebruik van een laptop tijdens de lessen en om te werken aan projecten. Op school heb je toegang tot internet en toepassingen die je gebruikt tijdens je opleiding. Daarnaast kun je je studievoortgang steeds meer online volgen. Vanaf schooljaar 2015-2016 is het noodzakelijk dat eerstejaars bol-studenten (voltijd) niveau 3 en 4 een laptop meenemen naar school. Meestal voldoet een standaard laptop. Meer informatie vind je op de opleidingskaarten op deze website.Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!