Taal en rekenen
Goede taal- en rekenvaardigheid maken je succesvoller in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je moet bereiken. Voor alle niveaus zijn er centrale examens voor taal en rekenen. Je wordt bij Gilde Opleidingen getest op jouw rekenvaardigheid en taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden kunt wegwerken.

Onderstaande niveaus gelden zowel voor (Nederlandse) taal als voor rekenen. De F staat voor fundamenteel. 2F is het niveau dat elke Nederlander nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Startniveau Eindniveau
Vmbo b/k 1F 2F       
Vmbo g/t 1F        2F
Niveau 1 mbo 2F 2F (niveaubehoud aantonen)
Niveau 2 mbo 2F 2F (niveaubehoud aantonen)
Niveau 3 mbo 2F 2F (met het oog op doorstroom 2F+)
Niveau 4 mbo 2F 3F
Havo 3F 3F (niveaubehoud aantonen)Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!