Verlofprocedure
Het vakantierooster voor studenten regelt de planning van vrije tijd voor jou en de onderwijsactiviteiten die Gilde Opleidingen voor jou heeft georganiseerd. Je moet aan alle onderwijsactiviteiten deelnemen. Dat is nodig om je opleiding spoedig te kunnen doorlopen. Ook bepaalt de regelgeving in het MBO dat je van de geplande onderwijsvoorzieningen gebruik zult maken.

Praktijk is helaas dat studenten hun privézaken niet altijd buiten de schooltijd kunnen afdoen. Zo zal het soms nodig zijn om de huisarts in schooltijd te bezoeken en een trouwfeest van een naaste familie wil ook niemand missen.

In dergelijke situaties moet je verlof vragen. Hoe dat moet, bij wie je dan verlof moet vragen en welke verlofsituaties er zijn wordt in onderstaande procedure beschreven.

Naast verlof kan ziekte je verhinderen om aan onderwijsactiviteiten deel te nemen. Ziekte staat uiteraard buiten deze verlofregeling. Ziekte kan wel leiden tot vertraging van je studie. 

Klik hier om de verlofprocedure te downloadenSnel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!