Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Gilde Opleidingen werkt samen met de Studieboekencentrale. Via onderstaande link kun je je boeken bestellen:

Studieboekencentrale.nl

Door de vragen in te vullen kom je vanzelf bij jouw eigen boekenlijst uit. Het gevraagde deelnemersnummer is je OV-nummer.

Studieboekencentrale
T: 0591 – 668 133


In de meeste gevallen is het wisselen tussen beide opleidingsvarianten mogelijk. De overstap kan wel gevolgen hebben voor de invulling van het onderwijs. Uiteraard heeft het consequenties voor jouw inkomen en de rechten op studiefinanciering en OV.


Ja. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau, niet van de leerweg.


Een bol-opleiding betekent vijf dagen per week naar school en stage. In de bol-opleidingen is de omvang van stage (onbetaald) ongeveer 40% van de studie verdeeld over het aantal leerjaren. Bij een bbl-opleiding is sprake van vier dagen (betaald) werken, één dag naar school. Voor een bbl-opleiding is een contract bij een erkend leer-werkbedrijf nodig, daarvoor moet je zelf zorgen.


Van alle leerlingen die zich bij Gilde Opleidingen aanmelden wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. In de meeste gevallen wordt deze informatie samen met de leerling op de school van herkomst ingevuld. Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs wordt in het kader van loopbaanoriëntatie een loopbaandossier aangelegd, of is er sprake van een portfolio. Deze dossiers vormen de start van de verdere schoolloopbaan bij Gilde Opleidingen.


Op deze site staat de studiekiezer. Met dit menu kun je op verschillende manieren zoeken. Het zoekmenu leidt naar de opleidingskaarten van al onze opleidingen. Een opleidingskaart beschrijft hoe opleiding en beroep eruitzien en wat er van jou verwacht wordt. Je kunt ook zoeken op interessegebied. Je krijgt dan een overzicht met passende opleidingen.


Op dinsdag 14 februari 2017 van 17.00 uur tot 21.00 uur.


Omdat we de beste kwaliteit van onderwijs geven van alle roc’s in Limburg en omstreken. Dat is af te meten aan cijfers zoals door de minister vastgesteld over het diplomaresultaat en voortijdig schooluitval (hoe groot is de kans dat je binnen de vastgestelde tijd bij ons het diploma haalt en hoe groot is de kans dat je doorstroomt naar volgende jaren). Studenten kiezen volgens de JOB-enquête voor Gilde Opleidingen omdat ze tevreden zijn over de praktijkstage, over de veiligheid en sfeer op school en omdat ze vinden dat ze eerlijk beoordeeld worden. Bovendien hebben we locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg, er is dus altijd een Gilde Opleidingen in de buurt. De locaties zijn relatief klein en docenten en studenten kennen elkaar nog bij naam.


Als een bedrijf waar je stage gaat lopen de kosten voor jouw opleiding wil betalen, moet daarvoor een betalingsverklaring ingevuld worden. Deze betalingsverklaring wordt altijd meegeleverd met de praktijkovereenkomst (POK). De rekening wordt dan rechtstreeks naar je bpv-bedrijf gestuurd. De betalingsverklaring moet vóór de inschrijfdatum ingeleverd zijn.


Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling debiteuren.
 

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Als het te betalen bedrag € 200,- of meer bedraagt kun je het ook in delen betalen. Gebruik hiervoor het formulier Doorlopende machtiging SEPA. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier stuur je binnen twee weken na factuurdatum naar de dienst Personele & Financiële Zaken. Of mail je naar debiteuren@rocgilde.nl.

Personele Zaken - Algemeen

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA ROERMOND

Postbus 1227
6040 KE Roermond

Telefoon: (06) 820 663 23
E-mail:

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Hiervoor dien je contact op te nemen met de op de factuur vermelde contactpersoon. De sector bepaalt of je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de sectorspecifieke bijdrage.


Terugbetaling cursusgeld (bbl)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde cursusgeld. Voor teruggave dien je een schriftelijk verzoek in bij Bureau Facturatie.

Als je stopt met je opleiding voordat je jouw diploma behaald hebt, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij Bureau Facturatie.

Terugbetaling lesgeld (bol)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde lesgeld. Voor teruggave vul je het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld in. Dit formulier vind je op ocwduo.nl.

Als je stopt met je opleiding voordat je je diploma hebt behaald, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij DUO: ocwduo.nl.

Bureau Facturatie

Telefoon: (088) 468 2416
E-mail:


Het lesgeld voor de bol-opleidingen in het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


Het tarief voor het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137.


De tarieven voor het schooljaar 2017-2018 zijn door het ministerie vastgesteld.

  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.

Het cursusgeld en lesgeld worden jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vastgesteld.

De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn:

  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.
  • Bol-opleidingen € 1.137,-.
  • Vavo € 1.137,-.
  • Nederlands als tweede taal 1 € 317,-.
  • Nederlands als tweede taal 2 € 570,-.

Alle studenten die op 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 18 jaar of ouder zijn en een bbl- of deeltijd-bol-opleiding volgen, zijn wettelijk verplicht cursusgeld te betalen.


Nee, deze vergoeding geldt alleen voor het voortgezet onderwijs.


Om je aanmelding ongedaan te maken stuur je een e-mail naar Bureau Aanmelden met jouw OV-nummer en de reden waarom je je aanmelding intrekt. Bureau Aanmelden stuurt je een bevestiging van uitschrijving.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Stuur een e-mail naar Bureau Aanmelden. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Dat gaat niet. Houd je ID of je paspoort bij de hand als je je digitaal gaat aanmelden. De persoonsgegevens die je invult bij digitaal aanmelden komen terecht in jouw studentendossier van Gilde Opleidingen. Daarom is het belangrijk dat je alle persoonsgegevens zorgvuldig invult.


Ja dat kan. Veel leerlingen melden zich aan voor een opleiding terwijl ze hun diploma nog moeten behalen. We vinden het fijn als je je vroeg aanmeldt. Mocht blijken dat je je diploma niet hebt behaald, dan zijn er andere mogelijkheden.


Nee, de datum van inschrijving is de datum dat je officieel als student bij ons staat geregistreerd. De eerste schooldag kan later zijn. Je krijgt daarover bericht van de opleiding.


Ze staan op de opleidingskaarten. Iedere opleiding heeft een opleidingskaart. Je vindt ze in de studiekiezer op de homepagina. De aanvullende plaatsingscriteria zijn voor elke opleiding apart vastgesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in de opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Ze staan op de opleidingskaarten. Iedere opleiding heeft een opleidingskaart. Je vindt ze in de studiekiezer op de homepagina. De wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn door elke opleiding apart vastgesteld en bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in je opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Nee, dat kan niet. Er gelden wettelijke eisen en voorwaarden bij de aanmelding. Bijvoorbeeld op het gebied van niveau van vooropleiding en of het diploma is behaald of behaald gaat worden. Bij opleidingen zoals Veiligheid en vakmanschap moet er bijvoorbeeld een gezondheidstest worden gedaan, waarvan de uitkomst voldoende moet zijn. Als niet standaard aan de eisen en voorwaarden wordt voldaan, nodigen we jou uit voor een oriënterend gesprek.

Voor Gilde Praktijkopleidingen kun je je niet zelf aanmelden. Aanmelding kan alleen op doorverwijzing van het Servicecentrum Gilde Opleidingen, daar gaan gesprekken aan vooraf.


Iedereen die aan de plaatsingscriteria voldoet wordt bij Gilde Opleidingen rechtstreeks geplaatst in de opleiding naar keuze. Als uit de aanmelding blijkt dat er nog twijfels zijn (meer aanmeldingen, onvoldoende vooropleiding, beperkingen, beschikbaarheid van opleidingsplekken) krijg je een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek met een medewerker van de sector of het Servicecentrum. Na afloop van dit gesprek bepaal je uiteindelijk samen met ons voor welke opleiding je je definitief inschrijft.


We gaan ervan uit dat je goed nadenkt over je vervolgopleiding en dat je je laat adviseren op je huidige school. Als je twijfelt tussen opleidingen, kun je dat aangeven bij je digitale aanmelding. We nodigen je dan uit voor een oriëntatiegesprek. We willen liever niet dat je je voor meer dan één opleiding aanmeldt. Als blijkt dat jouw eerste keuze niet past, gaan we samen op zoek naar een alternatief.


Er is geen uiterste aanmelddatum, maar we willen graag de aanmeldingen en plaatsingen ruim voor de zomervakantie zorgvuldig behandeld kunnen hebben. Daarom adviseren we je aan te melden vóór je eindexamen. Het kan voorkomen dat je door omstandigheden deze datum niet haalt. Bijvoorbeeld omdat je zakt voor je examen of omdat je verhuist. Dan kun je je natuurlijk ook nog aanmelden. Je bent altijd welkom bij Gilde Opleidingen.


Met vragen over je aanmelding kun je terecht bij Bureau Aanmelden.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Klik hier voor meer informatie over de opleidingen van Vavo.


Indien je een BOL-opleiding niveau 3 of 4 gaat volgen, ontvang je een brief waarin jouw inloggegevens staan. De eerste keer moet je je wachtwoord wijzigen. Indien je vragen hebt, kun je mailen naar studentenzaken@rocgilde.nl zoals vermeld staat in de brief.
 


Voor algemene vragen over studiefinanciering kun je terecht bij duo.nl.
Telefoon: (050) 599 99 99.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

https://youtu.be/pXEBM0H1QsY


De loopbaanadviseurs van het Servicecentrum helpen je graag verder. Stuur een e-mail naar het secretariaat Onderwijs, Zorg en Arbeidsmarkt. We nemen dan vanaf begin september contact met je op. Vermeld alsjeblieft jouw NAW-gegevens en telefoonnummer in deze e-mail.

Onderwijs, Zorg en Arbeidsmarkt

Telefoon: (088) 468 2000
E-mail:


Inschrijven voor een opleiding kan het hele jaar door. Afhankelijk van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen word je geplaatst in de opleiding naar keuze.

Na de aanmelding ontvang je een bevestiging. Als je voldoet aan de plaatsingscriteria dan word jij meteen geplaatst en nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Voldoe je niet aan de plaatsingscriteria dan nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek. Dit zal tegen het einde van de schoolvakantie plaatsvinden.

Als je vragen hebt, kun je die per e-mail stellen aan Bureau Aanmelden.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Alle boeken die je nodig hebt voor jouw opleiding staan op een boekenlijst. Deze lijst is per opleiding en leerjaar samengesteld. De boeken kun je bestellen via de Studieboekencentrale studieboekencentrale.nl of een boekhandel naar keuze. Gilde Opleidingen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de levering van je boeken of klachten over de levering. 

Op de boekenlijst staan ook readers en lesmaterialen vermeld die via Gilde Opleidingen worden geleverd of kunnen worden aangeschaft. Voor de levering hiervan ontvang je in november een factuur met de sectorspecifieke bijdrage. 

Let op: selecteer voor de juiste lijst jouw locatie, opleiding en leerjaar. 

Klantenservice Studieboekencentrale
Telefoon: (0591) 66 81 33


De lesactiviteiten in het nieuwe schooljaar van het beroepsonderwijs starten op maandag 28 augustus 2017. Alle ingeschreven studenten ontvangen een uitnodiging voor de startactiviteiten van het schooljaar. Heb je geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar Studentenzaken.


De meeste onderwijslocaties van Gilde Opleidingen zijn gesloten van 17 juli tot en met 25 augustus 2017. Deze locaties zijn dan niet bereikbaar. Vragen kun je per e-mail stellen. Belangrijk is dat je hierop je NAW-gegevens en telefoonnummer achterlaat. Direct na de zomervakantie neemt een van onze medewerkers contact met je op.

Onze hoofdlocatie (Kasteel Hillenraedtstraat 1, Roermond) is de gehele vakantie telefonisch bereikbaar: 

Voorjaarsvakantie (24 t/m 28 april 2017) op werkdagen van 8:00 tot 16:30 uur
Zomervakantie (17 juli t/m 25 augustus 2017)  op werkdagen van 8:00 tot 13:00 uur  
 

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon (088) 468 2000
E-mail:


In principe hoeft je niet te stoppen met de opleiding. Wel moet er meteen actie ondernomen worden voor het invullen van het praktijkdeel van de opleiding. Dat kan ook een onbetaalde baan zijn. Studenten die voor een langere periode geen werkplek hebben, kunnen studievertraging oplopen. Het is in deze gevallen goed om met jouw trajectbegeleider contact op te nemen.


Dit is voor elke opleiding anders. Je kunt het beste contact opnemen met de desbetreffende afdeling. Klik hier voor de adressen en telefoonnummers.

Secretariaat Economie

Bredeweg 235
6042 GE Roermond

Telefoon: (088) 468 2118
E-mail:

Secretariaat Hospitality & Wellness

Laaghuissingel 4
5913 ES Venlo

Postbus 102
5900 AC Venlo

Telefoon: (088) 468 2017
E-mail:

Secretariaat Techniek

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2102
E-mail:

Secretariaat Zorg & Welzijn

Kerkeveldlaan 1
6042 JW Roermond

Postbus 1065
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2514
E-mail:


In principe kun je een opleiding verkort volgen als je in het bezit bent van een havo-diploma.


Dat verschilt per richting.

Zorg & Welzijn
Gezondheidszorg en welzijn: zorgnetlimburg.nl.

Hospitality & Wellness
Hotelschool Venlo: kenwerk.nl.
Brood en banket: kenwerk.nl.
Recreatie en Toerisme: kenwerk.nl.
Wellness en beauty: koc.nl.

Economie
Administratie: ecabo.nl.
ICT: ecabo.nl.
Handel: kchandel.nl.
Transport en logistiek: vtl.nl.
Optiek: svgb.nl of bekijkhetmaar.info.

Techniek
Mobiele werktuigen, installatietechniek en elektrotechniek: kenteq.nl.
Bouwkunde en infratechniek: fundeon.nl.
Hout- en meubeltechniek: shm.nl.
Motorvoertuigentechniek: innovam.nl.
Autoschadeherstel: vocar.nl.
Schilderen: savantis.nl.
Procestechniek: pmlf.nl.


In principe wel. Dit kan mogelijk via een EVC-procedure. Hiervoor kun je contact opnemen met het EVCPunt van Gilde Opleidingen.

EVCPunt

Telefoon: (06) 523 118 55
E-mail:


Als je ziek bent of als er een andere dringende reden is waardoor je de lessen niet kunt volgen, dan geef jij of je ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch door aan de receptie op de locatie waar jij onderwijs volgt. Graag tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Vermeld altijd je naam, klas en ov-nummer. Ook je stageplek stel je op de hoogte van je verzuim. Gilde Opleidingen is verplicht je verzuim te registreren. Meld je afwezigheid dus tijdig om onder andere uitsluiting van examens te voorkomen. Als je langdurig ziek bent (langer dan vijf dagen), dan bel je elke maandag de receptie op school. Daarnaast vragen wij een verklaring van je huisarts of ouder(s)/verzorger(s).

Als je bijvoorbeeld een bruiloft van een familielid hebt of rijexamen moet doen, dan dien je dit minimaal drie dagen van tevoren te melden bij je trajectbegeleider. Breng altijd een bewijsstuk mee. Tijdens examens en toetsen wordt alleen in zeer bijzondere gevallen verlof verleend. Het CBR houdt rekening met de datum van het rijexamen als je examens hebt op school.


Ga naar de site van de DUO-IB-groep, ib-groep.nl.
Via ‘diploma’s’ en ‘diploma kwijt’ kom je bij de juiste informatie om een vervangend document aan te vragen.


Iedereen is vanaf de leeftijd van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij zestien jaar wordt geheel leerplichtig. Daarna geldt de kwalificatieleerplicht voor alle jongeren die nog geen achttien jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2) hebben behaald. Bron: OCW.

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!