Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Als je je stage vroegtijdig afbreekt, dan zal Gilde Opleidingen dit melden bij het Nationaal Agentschap Erasmus +. Zij bepalen vervolgens of je recht hebt op een deel van de subsidie of dat deze geheel op 0 wordt gezet.


Indien je stage wordt afgebroken uit overmacht of door bijzondere omstandigheden, moet je dit eerst melden bij je coördinator IBPV. Je bespreekt met hem/haar welke oplossing er mogelijk is en welke stappen er ondernomen moeten worden. 


Dan zal je naar de Nederlandse ambassade moeten gaan in het land waar je verblijft. Bewaar altijd een kopie van je reisdocument-(en). De Nederlandse ambassade kan dan sneller voor vervanging zorgen als er sprake is van verlies of diefstal. Bewaar deze kopieën apart van de originelen. Scan je belangrijke documenten in voordat je vertrekt en bewaar deze bestanden in je e-mailaccount. Op deze manier kan je ze nooit verliezen en heb je ze altijd bij de hand. 


In het geval van geschillen neem je contact op met je coördinator IBPV. Hij zal samen met jou en het leerbedrijf een gepaste oplossing zoeken. Spreek ook goed af wie je kunt benaderen tijdens de vakantieperiode en weekenden. 


Nee, Gilde Opleidingen bemiddelt niet bij het zoeken van woonruimte. Er zijn wel diverse bureaus en websites die je hierbij kunnen helpen. Kijk bij de nuttige links om je verder op weg te helpen. Je kunt ook navraag doen bij andere studenten die daar al eerder zijn geweest. 


Je kunt op de site van de anwb of op www.visumdienst.nl kijken voor welke landen je een visum nodig hebt. Je kunt deze ook online aanvragen. 


Een EHIC is een European Health and Insurance Card. Oftewel een Europese gezondheidskaart. Met de EHIC heb je recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De EHIC is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland. De EHIC vervangt het huidige E-111 formulier. Ga je op stage in een land waar de EHIC niet geldig is, dan moet je alsnog een E111 formulier gebruiken. Kijk op www.ehic.nl 


De subsidies vanuit het Erasmus + programma zijn niet bedoeld voor stages buiten Europa. Vraag aan je coördinator IBPV welke mogelijkheden er zijn om je stage buiten Europa te kunnen vergoeden. Het kan zijn dat er binnen je sector wat middelen zijn en je kunt ook denken aan sponsoring.


Als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, kan het verstandig zijn om je OV kaart stop te zetten. Je krijgt dan voor elke maand dat je in het buitenland zit een vergoeding. Regel dit tijdig!! Je kunt dit doen via www.duo.nl


Ja, als je tijdelijk in het buitenland studeert behoud je je recht op studiefinanciering. Zorg er dan wel voor dat je een uitwonende beurs hebt. Woon je nog thuis? Zet dan je thuiswonende beurs tijdelijk om in een uitwonende beurs. Dit kan je doen via www.duo.nl 


Nee, de Erasmus+ subsidie dekt de reiskosten voor één heen- en terugreis. Je kunt dus niet voor elke dag een vergoeding krijgen voor je reiskosten. Het kan soms mogelijk zijn om een tegemoetkoming vanuit je leerbedrijf te krijgen. 


Ja, maar die zal dan minder zijn. Kosten die voor jou worden betaald worden niet vergoed. Je dient dit aan te geven bij de coördinator IBPV.


Ja, voor je vertrekt ontvang je een voorschot op de subsidie. Dit is een percentage van het berekende maximale bedrag. Van je internationale stage coördinator ontvang je een document ‘verklaring voorschot’. Nadat je het formulier ‘verklaring voorschot’ volledig hebt ingevuld en ondertekend (als je nog geen 18 jaar bent, moet ook één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger het formulier ondertekenen), stort Gilde Opleidingen de berekende subsidie rechtstreeks op jouw bankrekening.

Betaalt je stagebedrijf voor jou: Voorschotpercentage van max. subsidiebedrag
Géén kost en inwoning en géén reiskosten 75%
Wel je reiskosten, en niet je kost en inwoning  65%
Wel kost en inwoning, en niet je reiskosten 55%
Zowel je kost en inwoning als je reiskosten  45%


Na je terugkomst wordt je definitieve subsidiebijdrage vastgesteld. 
Hiervoor moet je alle benodigde, ondertekende documenten indienen zoals afgesproken met je stage coördinator. Je moet ook online je Participant Report ingevuld hebben, het tweede deel van het assessment hebben afgerond (moet al vóór terugkomst van je stage!) en een overzicht indienen van je gemaakte kosten, onderbouwd met alle bonnen en betaalbewijzen.

Deze bonnen en andere betaalbewijzen moet je digitaal inleveren bij je internationale stage coördinator, als gescande PDF‐documenten. Gilde Opleidingen heeft de digitale kopieën nodig voor eventuele controles vanuit de Europese Commissie. Bewaar zelf goed je originele bonnen! De belastingdienst zou hier naar kunnen vragen.


Nee, de je hoeft je subsidie op je belastingopgave niet op te geven als ‘inkomsten’, het betreft hier een onbelaste opbrengst.


De internationale stage coördinator berekent jouw maximale subsidiebijdrage, op basis van aantal dagen en de reisafstand. Hiervoor zijn standaard overzichten en rekenmodellen. Voor een gedetailleerde uitleg over de berekening van je stagevergoeding kan je contact opnemen met je coördinator IBPV.  

Als voorschot kun je een percentage hiervan krijgen. Na je terugkomst wordt je definitieve subsidiebijdrage vastgesteld, op basis van je werkelijk gemaakte kosten.


De Erasmus+ subsidie is een tegemoetkoming in reiskosten, verblijfskosten, maaltijden, verzekering, cultuurgeld, etc. Vraag overal bonnen en bewijsstukken van en bewaar deze goed! Maak een overzicht in Excel van je gemaakte kosten.


Binnen twee weken na thuiskomst moet je een aantal rapportages inleveren. Let er op dat deze volledig en uitgebreid ingevuld worden en ondertekend door alle genoemde partijen! Je kunt hierover meer informatie vinden op de website.

Verplichte documenten voor je Erasmus+ subsidie:

  • Europass Mobiliteit (ondertekend door jezelf, stagebedrijf en GO)
  • Participant Report (online invullen en “submitten”)
  • OLS deel II (taal assessment deel 2 online invullen en afronden)

Denk verder nog aan:

  • Je stageverslag en/of opdrachten
  • Excel‐overzicht met alle gemaakte kosten. De onderbouwing lever je digitaal erbij: digitale kopieën van bonnen, betaalbewijzen, rekeningen, facturen, tickets, boardingpasjes etc. (bewaar de originelen zelf zorgvuldig, dit in verband met een eventuele controle van de Belastingdienst)

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit het Erasmus + programma moet je de volgende documenten invullen en ondertekenen:

  • De Learning Agreement (de leerovereenkomst tussen jou, je leerbedrijf en GO)
  • Grant Agreement (ondertekend door jou en GO, voor de uitbetaling van je subsidie)
  • VET Quality Commitment (ondertekend door jou, GO en je leerbedrijf)
  • De voorbereiding van je Europass mobiliteit (na je stage verder in te vullen)

Je krijgt deze documenten van je coördinator IBPV.


Als je naar het buitenland wilt op stage, dan bespreek je eerst de mogelijkheden goed door met je coördinator BPV, docent of traject begeleider. Hij/zij kan je verder hierover informeren. Als je overtuigd bent om een buitenlandse stage te gaan doen, dan zal je worden opgenomen in de Erasmus+ aanvraag. Je kan de Erasmus+ beurs niet zelf aanvragen, dat doet Gilde Opleidingen elk jaar in een gezamenlijke aanvraag voor alle studenten die op buitenlandse stage willen.


Ja, zodra je meedoet aan het mobiliteitsprogramma van Erasmus +, dan zal je een verplichte online taalassessment moeten doen. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel vul je in vóórdat je op stage gaat en het tweede deel vul je in vlak voordat je terugkomt. Je krijgt automatisch een email met een toegangscode voordat je met je stage begint. Op basis van de uitslag van je eerste test, kan je eventueel een aanvullende online taalcursus volgen. In bijzondere gevallen worden extra taallessen aangeboden vanuit Gilde Opleidingen. Je coördinator IBPV zal dit bij je aangeven.


Op deze website staat een uitgebreid stappenplan IBPV dat je kunt gebruiken bij je voorbereiding. 


Ja, dat mag. Hou er wel rekening mee dat deze bureaus kosten in rekening brengen. Noch Gilde Opleidingen, noch de Erasmus+ subsidie vergoeden deze bemiddelingskosten. Die zal je dus zelf moeten betalen. Het voordeel kan wel zijn dat de bureaus nog extra services aanbieden zoals vervoer vanaf het vliegveld, extra ondersteuning tijdens je verblijf etc.  


Ja, maar de voorwaarde is wel dat het buitenlandse bedrijf een erkend leerbedrijf is. Je coördinator IBPV kan je helpen met het zoeken van een erkend leerbedrijf. Laat je coördinator IBPV wel altijd akkoord gaan met je keuze. Hij/ zij zal als eerste contact opnemen met het leerbedrijf.


Ja, dat mag in principe. Het zal echter wel afhangen van het beschikbare budget. Als het budget beperkt is en er de vraag van de studenten groot, dan kan het zijn dat studenten die nog niet eerder op buitenlandse stage zijn geweest voorrang krijgen.


Een buitenlandse stage moet minimaal 14 dagen en mag maximaal 12 maanden duren. Dit is exclusief de reisdagen. Je moet dus minimaal 14 dagen in het leerbedrijf zijn. 


De regel is dat je op buitenlandse stage mag als je 18 jaar of ouder bent en als je voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. Je moet ook een BOL of BBL opleiding volgen en maximaal één jaar geleden je opleiding hebben afgerond. 

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!