Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Kasteel Hillenraedtstraat 1, Roermond (onze hoofdlocatie) is de hele vakantie (17 juli t/m 25 augustus 2017)  telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 14.30 uur. Het gebouw is open van 8.00 tot 16.30 uur.  

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond
Postbus 1077
6040 KB Roermond
Telefoon (088) 468 20 00
E-mail: info@gildeopleidingen.nl

De overige onderwijslocaties van Gilde Opleidingen zijn gesloten en dus niet bereikbaar van 17 juli t/m 25 augustus 2017.

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon (088) 468 2000
E-mail:


Open dag: zondag 19 november 2017 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Open avond: woensdag 21 februari 2018 van 16.30 uur tot 20.30 uur


Via een EVC-procedure heb je in principe de mogelijkheid om nog een diploma te behalen. Hiervoor kun je contact opnemen met het EVCPunt van Gilde Opleidingen.

Het secretariaat van het Loopbaancentrum is bezet (behalve in week 31 en 32) en kan afspraken maken en toelichting geven.

E-mail: evc@rocgilde.nl

EVCPunt

Telefoon: (06) 523 118 55
E-mail:


Omdat we goede kwaliteit van onderwijs geven. Dat is af te meten aan cijfers zoals door de minister vastgesteld over het diplomaresultaat en voortijdig schooluitval (hoe groot is de kans dat je binnen de vastgestelde tijd bij ons het diploma haalt en hoe groot is de kans dat je doorstroomt naar volgende jaren). Studenten kiezen volgens de JOB-enquête voor Gilde Opleidingen omdat ze tevreden zijn over de praktijkstage, over de veiligheid en sfeer op school en omdat ze vinden dat ze eerlijk beoordeeld worden. Bovendien hebben we locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg, er is dus altijd een Gilde Opleidingen in de buurt. De locaties zijn relatief klein en docenten en studenten kennen elkaar nog bij naam.


Iedereen is vanaf de leeftijd van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij zestien jaar wordt geheel leerplichtig. Daarna geldt de kwalificatieleerplicht voor alle jongeren die nog geen achttien jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2) hebben behaald.

Bron: OCW.


  • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
  • Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
  • Carnavalsvakantie 9 t/m 16 februari
  • Pasen 30 maart t/m 2 april
  • Voorjaarsvakantie 27 april t/m 4 mei
  • Bevrijdingsdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag 10 en 11 mei
  • Pinksteren 21 mei
  • Zomervakantie 16 juli t/m 25 augustus
Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!