Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.




Gilde Opleidingen werkt samen met de Studieboekencentrale. Via onderstaande link kun je je boeken bestellen:

Studieboekencentrale.nl

Door de vragen in te vullen kom je vanzelf bij jouw eigen boekenlijst uit. Het gevraagde deelnemersnummer is je OV-nummer.

Studieboekencentrale
T: 0591 – 668 133


Ja. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau, niet van de leerweg.


Een bol-opleiding betekent vijf dagen per week naar school en stage. In de bol-opleidingen is de omvang van stage (onbetaald) ongeveer 40% van de studie verdeeld over het aantal leerjaren. Bij een bbl-opleiding is sprake van vier dagen (betaald) werken, één dag naar school. Voor een bbl-opleiding is een contract bij een erkend leer-werkbedrijf nodig, daarvoor moet je zelf zorgen.


Van alle leerlingen die zich bij Gilde Opleidingen aanmelden wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. In de meeste gevallen wordt deze informatie samen met de leerling op de school van herkomst ingevuld. Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs wordt in het kader van loopbaanoriëntatie een loopbaandossier aangelegd, of is er sprake van een portfolio. Deze dossiers vormen de start van de verdere schoolloopbaan bij Gilde Opleidingen.


Op deze site staat de studiekiezer. Met dit menu kun je op verschillende manieren zoeken. Het zoekmenu leidt naar de opleidingskaarten van al onze opleidingen. Een opleidingskaart beschrijft hoe opleiding en beroep eruitzien en wat er van jou verwacht wordt. Je kunt ook zoeken op interessegebied. Je krijgt dan een overzicht met passende opleidingen.


Op dinsdag 14 februari 2017 van 17.00 uur tot 21.00 uur.


Omdat we de beste kwaliteit van onderwijs geven van alle roc’s in Limburg en omstreken. Dat is af te meten aan cijfers zoals door de minister vastgesteld over het diplomaresultaat en voortijdig schooluitval (hoe groot is de kans dat je binnen de vastgestelde tijd bij ons het diploma haalt en hoe groot is de kans dat je doorstroomt naar volgende jaren). Studenten kiezen volgens de JOB-enquête voor Gilde Opleidingen omdat ze tevreden zijn over de praktijkstage, over de veiligheid en sfeer op school en omdat ze vinden dat ze eerlijk beoordeeld worden. Bovendien hebben we locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg, er is dus altijd een Gilde Opleidingen in de buurt. De locaties zijn relatief klein en docenten en studenten kennen elkaar nog bij naam.


In principe hoeft je niet te stoppen met de opleiding. Wel moet er meteen actie ondernomen worden voor het invullen van het praktijkdeel van de opleiding. Dat kan ook een onbetaalde baan zijn. Studenten die voor een langere periode geen werkplek hebben, kunnen studievertraging oplopen. Het is in deze gevallen goed om met jouw trajectbegeleider contact op te nemen.


Dit is voor elke opleiding anders. Je kunt het beste contact opnemen met de desbetreffende afdeling. Klik hier voor de adressen en telefoonnummers.

Secretariaat Economie

Bredeweg 235
6042 GE Roermond

Telefoon: (088) 468 2118
E-mail:

Secretariaat Hospitality & Wellness

Laaghuissingel 4
5913 ES Venlo

Postbus 102
5900 AC Venlo

Telefoon: (088) 468 2017
E-mail:

Secretariaat Techniek

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond

Postbus 1077
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2102
E-mail:

Secretariaat Zorg & Welzijn

Kerkeveldlaan 1
6042 JW Roermond

Postbus 1065
6040 KB Roermond

Telefoon: (088) 468 2514
E-mail:


In principe kun je een opleiding verkort volgen als je in het bezit bent van een havo-diploma.


Dat verschilt per richting.

Zorg & Welzijn
Gezondheidszorg en welzijn: zorgnetlimburg.nl.

Hospitality & Wellness
Hotelschool Venlo: kenwerk.nl.
Brood en banket: kenwerk.nl.
Recreatie en Toerisme: kenwerk.nl.
Wellness en beauty: koc.nl.

Economie
Administratie: ecabo.nl.
ICT: ecabo.nl.
Handel: kchandel.nl.
Transport en logistiek: vtl.nl.
Optiek: svgb.nl of bekijkhetmaar.info.

Techniek
Mobiele werktuigen, installatietechniek en elektrotechniek: kenteq.nl.
Bouwkunde en infratechniek: fundeon.nl.
Hout- en meubeltechniek: shm.nl.
Motorvoertuigentechniek: innovam.nl.
Autoschadeherstel: vocar.nl.
Schilderen: savantis.nl.
Procestechniek: pmlf.nl.


In principe wel. Dit kan mogelijk via een EVC-procedure. Hiervoor kun je contact opnemen met het EVCPunt van Gilde Opleidingen.

EVCPunt

Telefoon: (06) 523 118 55
E-mail:


Als je ziek bent of als er een andere dringende reden is waardoor je de lessen niet kunt volgen, dan geef jij of je ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch door aan de receptie op de locatie waar jij onderwijs volgt. Graag tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Vermeld altijd je naam, klas en ov-nummer. Ook je stageplek stel je op de hoogte van je verzuim. Gilde Opleidingen is verplicht je verzuim te registreren. Meld je afwezigheid dus tijdig om onder andere uitsluiting van examens te voorkomen. Als je langdurig ziek bent (langer dan vijf dagen), dan bel je elke maandag de receptie op school. Daarnaast vragen wij een verklaring van je huisarts of ouder(s)/verzorger(s).

Als je bijvoorbeeld een bruiloft van een familielid hebt of rijexamen moet doen, dan dien je dit minimaal drie dagen van tevoren te melden bij je trajectbegeleider. Breng altijd een bewijsstuk mee. Tijdens examens en toetsen wordt alleen in zeer bijzondere gevallen verlof verleend. Het CBR houdt rekening met de datum van het rijexamen als je examens hebt op school.


Ga naar de site van de DUO-IB-groep, ib-groep.nl.
Via ‘diploma’s’ en ‘diploma kwijt’ kom je bij de juiste informatie om een vervangend document aan te vragen.


Iedereen is vanaf de leeftijd van vijf jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij zestien jaar wordt geheel leerplichtig. Daarna geldt de kwalificatieleerplicht voor alle jongeren die nog geen achttien jaar zijn en nog geen startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2) hebben behaald. Bron: OCW.





Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!