Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Een bol-opleiding betekent vijf dagen per week naar school en stage. In de bol-opleidingen is de omvang van stage (onbetaald) ongeveer 40% van de studie verdeeld over het aantal leerjaren. Bij een bbl-opleiding is sprake van vier dagen (betaald) werken, één dag naar school. Voor een bbl-opleiding is een contract bij een erkend leer-werkbedrijf nodig, daarvoor moet je zelf zorgen.


Van alle leerlingen die zich bij Gilde Opleidingen aanmelden wordt bij de toeleverende school informatie opgevraagd. In de meeste gevallen wordt deze informatie samen met de leerling op de school van herkomst ingevuld. Op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs wordt in het kader van loopbaanoriëntatie een loopbaandossier aangelegd, of is er sprake van een portfolio. Deze dossiers vormen de start van de verdere schoolloopbaan bij Gilde Opleidingen.


Omdat we de beste kwaliteit van onderwijs geven van alle roc’s in Limburg en omstreken. Dat is af te meten aan cijfers zoals door de minister vastgesteld over het diplomaresultaat en voortijdig schooluitval (hoe groot is de kans dat je binnen de vastgestelde tijd bij ons het diploma haalt en hoe groot is de kans dat je doorstroomt naar volgende jaren). Studenten kiezen volgens de JOB-enquête voor Gilde Opleidingen omdat ze tevreden zijn over de praktijkstage, over de veiligheid en sfeer op school en omdat ze vinden dat ze eerlijk beoordeeld worden. Bovendien hebben we locaties verspreid over Noord- en Midden-Limburg, er is dus altijd een Gilde Opleidingen in de buurt. De locaties zijn relatief klein en docenten en studenten kennen elkaar nog bij naam.


Om je aanmelding ongedaan te maken stuur je een e-mail naar Bureau Aanmelden met jouw OV-nummer en de reden waarom je je aanmelding intrekt. Bureau Aanmelden stuurt je een bevestiging van uitschrijving.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Stuur een e-mail naar Bureau Aanmelden. We beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:


Dat gaat niet. Houd je ID of je paspoort bij de hand als je je digitaal gaat aanmelden. De persoonsgegevens die je invult bij digitaal aanmelden komen terecht in jouw studentendossier van Gilde Opleidingen. Daarom is het belangrijk dat je alle persoonsgegevens zorgvuldig invult.


Ja dat kan. Veel leerlingen melden zich aan voor een opleiding terwijl ze hun diploma nog moeten behalen. We vinden het fijn als je je vroeg aanmeldt. Mocht blijken dat je je diploma niet hebt behaald, dan zijn er andere mogelijkheden.


Nee, de datum van inschrijving is de datum dat je officieel als student bij ons staat geregistreerd. De eerste schooldag kan later zijn. Je krijgt daarover bericht van de opleiding.


Ze staan op de opleidingskaarten. Iedere opleiding heeft een opleidingskaart. Je vindt ze in de studiekiezer op de homepagina. De aanvullende plaatsingscriteria zijn voor elke opleiding apart vastgesteld en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in de opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Ze staan op de opleidingskaarten. Iedere opleiding heeft een opleidingskaart. Je vindt ze in de studiekiezer op de homepagina. De wettelijke toelatingsvoorwaarden zijn door elke opleiding apart vastgesteld en bedoeld om ervoor te zorgen dat je een goede kans van slagen in je opleiding en in het behalen van je diploma hebt.


Nee, dat kan niet. Er gelden wettelijke eisen en voorwaarden bij de aanmelding. Bijvoorbeeld op het gebied van niveau van vooropleiding en of het diploma is behaald of behaald gaat worden. Bij opleidingen zoals Veiligheid en vakmanschap moet er bijvoorbeeld een gezondheidstest worden gedaan, waarvan de uitkomst voldoende moet zijn. Als niet standaard aan de eisen en voorwaarden wordt voldaan, nodigen we jou uit voor een oriënterend gesprek.

Voor Gilde Praktijkopleidingen kun je je niet zelf aanmelden. Aanmelding kan alleen op doorverwijzing van het Servicecentrum Gilde Opleidingen, daar gaan gesprekken aan vooraf.


Iedereen die aan de plaatsingscriteria voldoet wordt bij Gilde Opleidingen rechtstreeks geplaatst in de opleiding naar keuze. Als uit de aanmelding blijkt dat er nog twijfels zijn (meer aanmeldingen, onvoldoende vooropleiding, beperkingen, beschikbaarheid van opleidingsplekken) krijg je een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek met een medewerker van de sector of het Servicecentrum. Na afloop van dit gesprek bepaal je uiteindelijk samen met ons voor welke opleiding je je definitief inschrijft.


We gaan ervan uit dat je goed nadenkt over je vervolgopleiding en dat je je laat adviseren op je huidige school. Als je twijfelt tussen opleidingen, kun je dat aangeven bij je digitale aanmelding. We nodigen je dan uit voor een oriëntatiegesprek. We willen liever niet dat je je voor meer dan één opleiding aanmeldt. Als blijkt dat jouw eerste keuze niet past, gaan we samen op zoek naar een alternatief.


Er is geen uiterste aanmelddatum, maar we willen graag de aanmeldingen en plaatsingen ruim voor de zomervakantie zorgvuldig behandeld kunnen hebben. Daarom adviseren we je aan te melden vóór je eindexamen. Het kan voorkomen dat je door omstandigheden deze datum niet haalt. Bijvoorbeeld omdat je zakt voor je examen of omdat je verhuist. Dan kun je je natuurlijk ook nog aanmelden. Je bent altijd welkom bij Gilde Opleidingen.


Met vragen over je aanmelding kun je terecht bij Bureau Aanmelden.

Bureau Aanmelden

Telefoonnummer: (088) 468 2103
E-mail:

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!