Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Als een bedrijf waar je stage gaat lopen de kosten voor jouw opleiding wil betalen, moet daarvoor een betalingsverklaring ingevuld worden. Deze betalingsverklaring wordt altijd meegeleverd met de praktijkovereenkomst (POK). De rekening wordt dan rechtstreeks naar je stagebedrijf gestuurd. De betalingsverklaring moet vóór de inschrijfdatum ingeleverd zijn, anders kunnen we de rekening niet op naam van het stagebedrijf zetten.

Ben je de betalingsverklaring kwijt? Download hier de betalingsverklaring


Hiervoor kun je per mail contact opnemen met de afdeling debiteuren. 


E-mail: debiteuren@rocgilde.nl

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Als het te betalen bedrag € 200,- of meer bedraagt kun je het ook in delen betalen. Gebruik hiervoor het formulier doorlopende machtiging SEPA. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier stuur je uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum per post of e-mail naar de dienst Financiële & Administratieve Zaken.

Postbus 1077
6040 KB Roermond

E-mail: debiteuren@rocgilde.nl

Personele Zaken - Algemeen

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA ROERMOND

Postbus 1227
6040 KE Roermond

Telefoon: (06) 820 663 23
E-mail:

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Je krijgt helaas de kosten van je boeken niet vergoed. Dat geldt alleen voor het voortgezet onderwijs.

Kun je de kosten niet betalen? Neem dan contact op met Commissie Studentenfonds. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Meer info? Klik hier.


Neem hiervoor vanaf maandag 28 augustus contact op met de contactpersoon die op de factuur staat. De sector bepaalt of je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de sectorspecifieke bijdrage.


Terugbetaling cursusgeld (bbl)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde cursusgeld. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Bureau Facturatie.

Als je stopt met je opleiding voordat je jouw diploma behaald hebt, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld mogelijk. Je kunt hierover contact opnemen met Bureau Facturatie.

E-mail: bureaufacturatie@rocgilde.nl

Terugbetaling lesgeld (bol)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde lesgeld. Voor teruggave vul je het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld in. Dit formulier vind je op duo.nl.

Als je stopt met je opleiding voordat je je diploma hebt behaald, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij DUO.

Bureau Facturatie

Telefoon: (088) 468 2416
E-mail:


Het lesgeld voor bol-opleidingen (voor 18 jaar en ouder) in het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


Het tarief voor schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn door het ministerie vastgesteld.

Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.


Het cursus- en lesgeld worden jaarlijks door het ministerie vastgesteld. Deze worden normaal gesproken ieder jaar een paar euro verhoogd.

De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn:

  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.
  • Bol-opleidingen € 1.137,-.
  • Vavo € 1.137,-.
  • Nederlands als tweede taal 1 € 317,-.
  • Nederlands als tweede taal 2 € 570,-.

Wil jij een opleiding bij ons volgen maar hebben je ouders daarvoor niet voldoende financiële middelen? Dan zoeken we samen naar een oplossing. De Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen kijkt dan samen met Stichting Leergeld of wij de financiële belemmeringen kunnen wegnemen zodat jij de opleiding kunt volgen die je wilt.

De Commissie Studentenfonds kan jou bijvoorbeeld op de volgende manieren ondersteunen:

  • Gilde Opleidingen schaft de benodigde studieboeken of materialen aan en geeft ze aan jou in bruikleen.
  • Gilde Opleidingen kan de opleidingsspecifieke kosten kwijtschelden.
  • Heb jij boeken of materialen voor de opleiding aangeschaft, terwijl je ouders daarvoor eigenlijk geen financiële middelen hadden? Dan kan Gilde Opleidingen de boeken of materialen van je overkopen en ze vervolgens aan jou in bruikleen geven. 

Als je in aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning, kun je dat kenbaar maken door het formulier op in te vullen.


Alle studenten die op 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 18 jaar of ouder zijn en een bbl- of deeltijd bol-opleiding volgen, zijn wettelijk verplicht cursusgeld te betalen. Dit is vastgesteld door het ministerie van OCW.

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!