Vraag en antwoord

Hier vind je een overzicht van onze veelgestelde vragen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op via info@gildeopleidingen.nl.
Als een bedrijf waar je stage gaat lopen de kosten voor jouw opleiding wil betalen, moet daarvoor een betalingsverklaring ingevuld worden. Deze betalingsverklaring wordt altijd meegeleverd met de praktijkovereenkomst (POK). De rekening wordt dan rechtstreeks naar je bpv-bedrijf gestuurd. De betalingsverklaring moet vóór de inschrijfdatum ingeleverd zijn.


Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling debiteuren.
 

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Als het te betalen bedrag € 200,- of meer bedraagt kun je het ook in delen betalen. Gebruik hiervoor het formulier Doorlopende machtiging SEPA. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier stuur je binnen twee weken na factuurdatum naar de dienst Personele & Financiële Zaken. Of mail je naar debiteuren@rocgilde.nl.

Personele Zaken - Algemeen

Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA ROERMOND

Postbus 1227
6040 KE Roermond

Telefoon: (06) 820 663 23
E-mail:

Personele Zaken - Debiteurenadministratie

Telefoon: (088) 468 2104
E-mail:


Hiervoor dien je contact op te nemen met de op de factuur vermelde contactpersoon. De sector bepaalt of je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de sectorspecifieke bijdrage.


Terugbetaling cursusgeld (bbl)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde cursusgeld. Voor teruggave dien je een schriftelijk verzoek in bij Bureau Facturatie.

Als je stopt met je opleiding voordat je jouw diploma behaald hebt, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij Bureau Facturatie.

Terugbetaling lesgeld (bol)
Als je je diploma behaalt vóór het einde van het schooljaar (vóór 1 mei), dan heb je recht op teruggave van het te veel betaalde lesgeld. Voor teruggave vul je het formulier Verzoek terugbetaling lesgeld in. Dit formulier vind je op ocwduo.nl.

Als je stopt met je opleiding voordat je je diploma hebt behaald, dan is soms (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld mogelijk. Informatie hierover krijg je bij DUO: ocwduo.nl.

Bureau Facturatie

Telefoon: (088) 468 2416
E-mail:


Het lesgeld voor de bol-opleidingen in het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137,-.


Het tarief voor het schooljaar 2017-2018 is door het ministerie vastgesteld op € 1.137.


De tarieven voor het schooljaar 2017-2018 zijn door het ministerie vastgesteld.

  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.

Het cursusgeld en lesgeld worden jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vastgesteld.

De tarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn:

  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 1 en 2 € 236,-.
  • Bbl- en deeltijd bol-opleidingen niveau 3 en 4 € 573,-.
  • Bol-opleidingen € 1.137,-.
  • Vavo € 1.137,-.
  • Nederlands als tweede taal 1 € 317,-.
  • Nederlands als tweede taal 2 € 570,-.

Alle studenten die op 1 augustus van het desbetreffende schooljaar 18 jaar of ouder zijn en een bbl- of deeltijd-bol-opleiding volgen, zijn wettelijk verplicht cursusgeld te betalen.


Nee, deze vergoeding geldt alleen voor het voortgezet onderwijs.

Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!