Opticien

Studierichting
Optiek
Locatie
Roermond - Bredeweg
Niveau
4
Leerweg
bbl
Sector
Economie
Duur
3 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Goed zien en er goed uitzien, dat is waar het om gaat in het vak van de opticien. Als opticien heb je verstand van ogen en van mode. Je werkt elke dag op verschillende plaatsen in het optiekbedrijf: in de winkel, in de werkplaats en in een aparte ruimte met speciale oogmeetapparatuur. In de winkel adviseer je klanten over brillen, glazen, monturen, zonnebrillen en contactlenzen. In de werkplaats slijp je brillenglazen, repareer je brillen en maak je brilmonturen passend. Ook monteer je glazen in monturen en verwerk je geleverde bestellingen.


 • dienstverlenendZien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn.
 • technisch inzichtInzicht hebben in de werking van machines, kunnen toepassen van natuurkundige principes en/of het zelf kunnen werken met machines en gereedschappen.
 • initiatief nemenZelf werkzaamheden zien en oppakken of uitproberen, zonder af te wachten tot iemand anders zegt wat je moet doen.
 • organiserenActiviteiten en taken regelen (tijd, mensen en middelen). Zowel eigen werk en agenda als eventueel van anderen.
 • onderhandelen/overtuigenMet behulp van overleg (met als doel: verkoopbevordering of meer aandacht/medewerking krijgen voor iets belangrijks) tot een overeenkomst proberen te komen. Goede argumenten weten te gebruiken.
 • leidinggevenLeiding geven aan anderen, anderen aanspreken op gedrag. Werkzaamheden, verantwoordlijkheden en bevoegdheden gericht kunnen overdragen.
 • zelfstandigKunnen werken zonder (veel) begeleiding van anderen.
 • samenwerken en overleggen
 • technisch inzicht in verband met kleine reparaties
 • adviseren bij keuze bril (montuur) en glazen
 • besluitvaardigheid
 • begeleiden

 • Communicatief.
 • Rekenvaardigheden.
 • Fijne motoriek.
 • Schakelen tussen verschillende werkzaamheden.

Aanmelden voor deze bbl-opleiding
Je kunt je alleen aanmelden voor deze opleiding als je een arbeidscontract/werkgever hebt. Je moet zelf een erkend leerbedrijf zoeken waar je vier dagen per week kunt werken. Kijk op svgb.nl voor mogelijke leerbedrijven. Lukt dat niet, dan kun je niet beginnen of verder gaan met de opleiding.


 • Je werkt als opticien of in een speciaalzaak.
 • Adviseren en verkoopgesprekken voeren.
 • Uitvoeren oogmetingen.
 • Slijpen brillenglazen, repareren en stellen monturen.
 • Leidinggeven aan en begeleiden van medewerkers.
 • Volgen marktontwikkelingen, uitvoeren PR-activiteiten, analyseren en interpreteren verkoopcijfers.
 • Maken offertes.
 • Zorgen dat de winkel er representatief uitziet.

Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de onderstaande criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma’s te behalen, kun je je aanmelden. Als je niet voldoet aan een van de criteria, nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg. 
 • Diploma theoretische leerweg. 
 • Overgangsbewijs van 3-4 havo/vwo.
 • Mbo-diploma niveau 3.
 • Werkgever is verplicht.

Omdat dit een bbl-opleiding is, moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken waar je vier dagen per week kunt werken. Kijk op svgb.nl voor mogelijke leerbedrijven. Lukt dat niet, dan kun je niet beginnen of verder gaan met de opleiding.


 • Vier dagen per week werken, een dag per week school.
 • Techniek: doen oogmetingen, voorziening aanbrengen aan een montuur.
 • Commerciële vaardigheden: branchekennis, marketing, presentatie.
 • Leidinggevende vaardigheden: management en ondernemerschap.
 • Communicatieve vaardigheden: adviseren, omgaan met mensen, klantvriendelijkheid.
 • Rekenvaardigheden.
 • Algemene vakken: Engels, Duits.

Om het diploma te behalen, moet je laten zien dat je de noodzakelijke vakkennis hebt en beroepsvaardigheden beheerst. Je kunt goed communiceren, samenwerken, plannen en organiseren. Je neemt initiatief en bent in staat om leiding te geven aan een eigen zaak. Dit meten we met behulp van theorie-, praktijk- en projecttoetsen. We beoordelen je houding en vaardigheden in de beroepspraktijkvorming. Als je aan het einde van je opleiding aan alle eisen voldoet, ontvang je het diploma.


Met het diploma Opticien kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Optometrie of Contactlenzenspecialist.


Je maakt kosten voor leermiddelen. Houd rekening met ongeveer €200,-.


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Cursusgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 voor niveau 1 en 2 € 236 en voor niveau 3 en 4 € 573. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Studiefinanciering

Helaas heb je geen recht op studiefinanciering of een OV-jaarkaart.

Meer informatie vind je op duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten

Meestal betaalt de instelling waar je werkt jouw opleiding (volgens de Cao).

Bedrijven en/of instellingen kunnen een bijdrage in de kosten van de opleiding krijgen (WVA, cfi.nl).

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!