Schoonheidsspecialist

Studierichting
Wellness en beauty
Locatie
Venlo - Groenveldsingel
Niveau
3
Leerweg
bol
Sector
Hospitality & Wellness
Duur
2 jaar
Start
na de zomervakantie

Basis informatie

Iemand die er aantrekkelijk en verzorgd uitziet, voelt zich vaak ook goed. Als schoonheidsspecialist kun jij daarvoor zorgen. Je klanten komen bij jou voor verzorgende, ontspannende en cosmetische behandelingen op lichaam en gezicht.

Je moet niet alleen goed zijn in je vak maar ook goed met mensen kunnen omgaan. Je kunt goed luisteren, je bent geduldig en je kunt je goed inleven in de wensen van klanten zodat je kunt vaststellen welke behandeling het beste is. Je werkt zelfstandig en hygiënisch en je werkt graag met je handen. Je bent zorgvuldig bij de verzorging van de huid en nauwkeurig bij het vijlen en lakken van nagels of het epileren van wenkbrauwen. Om een goede make up te kunnen kiezen, ben je bovendien creatief.


 • zorgvuldigheidZorg willen en kunnen besteden aan materialen, mensen, procedures.
 • zelfstandigheid
 • op behoeften van klant richten
 • adviseren
 • inlevingsvermogenJe in anderen kunnen verplaatsen en goed reageren op gevoelens van anderen.
 • dienstverlenendZien wat een ander nodig heeft en hiernaar handelen, dit kan zowel op sociaal- als op zakelijk gebied zijn.
 • flexibelJe gedrag kunnen veranderen als de situatie verandert of als dit nodig is om een doel te bereiken.

 • Theoretisch moeilijke opleiding.
 • Ook werken in het weekend.
 • Vakontwikkelingen bijhouden.
 • Make-up aanbrengen is slecht klein deel van de opleiding.
 • Lange schooldagen.

 • Je werkt in een (eigen) schoonheidssalon, bij een wellnesscentrum, beautyfarm, parfumeriezaak, hotel of op een cruiseschip. Je kunt ook werken als trainer of vertegenwoordiger bij een cosmeticaleverancier.
 • Klanten ontvangen.
 • Analyse doen.
 • Behandelplan opstellen.
 • Gezichtsbehandeling, lichaamsbehandeling, eenvoudige visagiebehandeling, cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging uitvoeren.
 • Behandeling diverse huidtypen: jong/oud, blank/gekleurd.
 • Klant adviseren en producten en diensten verkopen.
 • Inkoop- en voorraadbeheer.
 • Administratie en financiën van de onderneming regelen.
 • Analyseren van de markt.
 • Algemene ondernemersvaardigheden toepassen.

Je wordt geplaatst in deze opleiding als je voldoet aan een van de volgende criteria. Ook als je verwacht binnenkort een van de genoemde diploma's te behalen, kun je je aanmelden. Als je niet voldoet aan een van de criteria nodigen we je uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

 • Diploma kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Diploma gemengde leerweg.
 • Diploma theoretische leerweg.
 • Overgangsbewijs 3-4 havo.
 • Mbo-diploma niveau 2

 • Praktijk: huidanalyse, behandelingsplan, lichaams- en gezichtsbehandelingen, cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging, basistechnieken make-up, stage, salontraining.
 • Theorie: hygiëne, arbo en milieu, productkennis, werkstoffen in producten.
 • Competentiegericht: het gaat om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag nodig om je beroep goed uit te oefenen. Je moet niet alleen weten hoe het moet, maar het ook zo doen.
 • Algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen, ondernemen, Loopbaan en burgerschap. 

Tijdens je opleiding moet je laten zien dat je alle beroepscompetenties beheerst. Heb je een bepaald onderdeel onder de knie, dan sluit je het af met een examen. Aan het einde van je opleiding heb je alle Proeven van Bekwaamheid.

Gilde Opleidingen heeft een eigen schoonheidssalon waar betalende gasten komen. Je leert letten op hygiëne en kwaliteit en adviezen te geven over behandelingen, producten, lichaamshouding en een gezonde leefwijze. Als de klant dat wil, zorg je na de behandeling voor mooie make-up en een verzorgd kapsel.

Welke verzorging elk huidtype nodig heeft, leer je tijdens je opleiding. Ook leer je verschillende behandelingen zoals de gezichtsverzorging, de lichaamsverzorging, de verzorging van handen en voeten, het verven van wimpers, het epileren van wenkbrauwen en het geven van massages.


Met het diploma Schoonheidsspecialist kun je doorstromen naar de opleiding Allround schoonheidsspecialist (Wellness), niveau 4. Ook deze opleiding kun je bij Gilde Opleidingen volgen.


Je maakt kosten voor leermiddelen, kleding en materialen. Houd rekening met ongeveer € 750,- in het eerste leerjaar. Daarnaast dien je een laptop aan te schaffen.

Microsoft maakt het voor Gilde Opleidingen mogelijk om Microsoft Office 365 aan studenten aan te bieden. Het is dus niet nodig om een aparte Microsoft Office licentie aan te schaffen, deze is via Gilde Opleidingen te verkrijgen.

Klik hier voor de systeemvereisten laptop.


Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn keuzedelen voor alle startende studenten onderdeel van hun mbo-opleiding. Een keuzedeel is feitelijk een schoolvak. Keuzedelen vormen een meerwaarde voor je opleiding en zijn een plus op je diploma. Ze helpen je om je vakkennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je ondersteunen bij een eventuele doorstroom naar het hbo. Je mag uit een bepaald aanbod zélf kiezen welke keuzedelen je wilt gaan volgen.

Iedere student die in 2016-2017 start met een mbo-opleiding gaat verplicht werken met keuzedelen. Voor alle studenten die eerder gestart zijn met hun opleiding geldt dit niet. Zij blijven het bestaande lesprogramma volgen.

Welke keuzedelen wij aanbieden lees je hier.
Specifieke opleidingsinfo
Lesgeld

Ben je 16 of 17 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor het schooljaar 2017-2018 € 1.137. Dit bedrag wordt jaarlijks door de minister aangepast en geïnd.

Is de financiële situatie van jouw ouders/verzorgers zodanig (denk aan bijstandsniveau) dat jij daardoor niet de opleiding kunt volgen die jij wilt, dan kan de Commissie Studentenfonds uitkomst bieden. Klik hier voor meer informatie over de Commissie Studentenfonds van Gilde Opleidingen.

Studiefinanciering

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering (de eerste betaling krijg je het eerstvolgende kwartaal na je 18e verjaardag).

Meer informatie vind je op duo.nl. De minister heeft een aantal vragen beantwoord. Check ze hier.

Tegemoetkoming studiekosten

Ben je nog geen 18 jaar, dan kun je vallen onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Klik hier voor meer informatie.

Reiskostenvergoeding

Studenten die op 1 januari 2017 een voltijd mbo-opleiding volgen kunnen nu een OVchipkaart aanvragen. Oók als ze nog geen 18 jaar zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze OV moet je bijvoorbeeld de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV hebben. Op de website van DUO staan alle voorwaarden.

Let op: de voorwaarden verschillen per opleidingsniveau!

Aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend op de website van DUO. Klik op het onderwerp mbo’er, vervolgens op reisproduct regelen en kijk dan bij reisproduct onder de 18.

EVC

Heb je veel werkervaring maar nog geen diploma? Neem dan contact op met ons EVCPunt.

E-mail: evc@gildeopleidingen.nl
Telefoon: 088 468 20 10

Gilde Opleidingen is een erkend EVC-aanbieder. EVC staat voor erkennen van eerder verworven competenties.

Taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheid maken je meer succesvol in je opleiding en beroep. Landelijk zijn er niveaus bepaald die je als student moet bereiken. Voor alle niveaus komen er centrale examens voor taal en rekenen. Aan het begin van het schooljaar word je getest op je rekenvaardigheid en je taalvaardigheid Nederlands. Gilde Opleidingen heeft een toets- en hulpprogramma waarmee je eventuele achterstanden snel kunt wegwerken.

Maatwerk

Voor sommige opleidingen kun je op basis van eerder behaalde resultaten vrijstelling(en) krijgen. Het gaat hierbij om vrijstelling van onderwijs én examinering. Je volgt dan een verkort of versneld traject. De toelating tot dit traject en de vrijstelling(en) stellen we per persoon vast. We nodigen je dus altijd uit voor een oriëntatiegesprek waarin we dieper ingaan op jouw kennis, vaardigheden en motivatie.

Verkorten of versnellen?

We spreken over een verkort traject als je vanwege vrijstellingen bepaalde onderdelen niet hoeft te doen. Bij een versneld traject volg je het gehele programma, maar ga je versneld door de stof heen. Beide trajecten zijn korter dan de reguliere opleidingsduur en voor beide trajecten dient op basis van eerdere opleidingen en eerder behaalde resultaten onderbouwd te worden waarom je dit traject mag/kan volgen.

Disclaimer

Schooljaar 2018-2019

De tekst en inhoud van deze opleidingskaart is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt met regelmaat geactualiseerd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Let op! Opleidingen starten alleen bij voldoende deelname.


Snel vraagje!

Om je beter te kunnen helpen willen we graag van je weten of je een ouder of (toekomstig) student bent!