15 mrt

Circulaire economie in het mbo

Het is de week van de Circulaire Economie. Een mooi moment dus om de samenwerking tussen Yuverta, Gilde Opleidingen en VISTA college rondom Circulaire Economie in het mbo uit te lichten! De mbo-instellingen gaan samen circulaire economie verweven in hun opleidingen. Met behulp van subsidie vanuit Provincie Limburg wordt hiervoor een basismodule over Circulaire Economie ontwikkeld die vanaf december 2025 voor iedere student en docent op alle niveaus binnen het mbo in Limburg te gebruiken is. Hiermee worden jongeren opgeleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Circulaire Economie begint bij de makers op het mbo. In het mbo leiden we immers de vakmensen op voor de toekomst. Dan moeten we er ook voor zorgen dat zij straks nog een fijne toekomst hebben. Dat begint bij bewustwording, over wat er anders en beter kan en wat er nodig is om de grote transities waar Limburg voor aan de lat staat op een circulaire en duurzame manier mee vorm te geven.

Bij circulaire economie draait het om het hergebruiken, herstellen en recyclen van producten en materialen. Het doel is om het gebruik van nieuwe grondstoffen en afval te verkleinen en zo duurzame, economische groei te bevorderen. Het is belangrijk om jongeren daar zo vroeg mogelijk kennis mee te laten maken. Circulaire economie biedt jongeren niet alleen de kans om op een duurzamere manier met de wereld om te gaan, het stelt hen ook in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van de toekomst. Door te leren omdenken en hen de skills te geven om actief deel te nemen aan de nieuwe economie, kunnen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren.

Voor alle sectoren
De samenwerking tussen de drie mbo-instellingen is essentieel. Circulariteit biedt namelijk oplossingen voor álle sectoren waardoor het van belang is om de kennis ook bij alle opleidingen aan te bieden. Door in de bouwsector meer gebruik te maken van natuurlijke, biobased materialen, in de landbouw gebruik te maken van kringlooplandbouw en biologische teelt, door meer gebruik te maken van openbaar vervoer of leenfietsen en door bijvoorbeeld je producten al vooraf te ontwerpen zodat alles herbruikbaar is, zorgen we ervoor dat de druk op biodiversiteit en natuurgebieden afneemt en de afvalberg minder groot wordt. Met dit project maken alle mbo-studenten in Limburg kennis met de begrippen en skills rondom circulaire economie én leren ze deze in de praktijk van hun beroepenveld toe te passen.