Registreer je incident

Veiligheidsmeldingen en incidentregistraties

Het is een ambitie van Gilde Opleidingen dat iedereen zich veilig kan voelen binnen de scholen van Gilde en ook in de buurt van de Gilde locaties. Daarvoor is noodzakelijk dat iedereen zich bij Gilde Opleidingen thuis kan voelen. Een veilig schoolklimaat is immers een basisvoorwaarde voor studenten en personeel om zich te kunnen ontwikkelen, te kunnen leren, te werken en te groeien en zich daarmee voor te bereiden op de toekomst.

Maar altijd kan het zijn dat zich een vervelend incident voordoet. Dat kan een gebeurtenis zijn die voor veel emoties en voor veel beroering zorgt, maar ook een gebeurtenis waarbij het belangrijk is dat Gilde maatregelen treft om herhaling te voorkomen.  

Wanneer de veiligheid niet langer gegarandeerd is, dan wil je daarvan melding maken en iemand op de hoogte stellen of iemand in kennis stellen.

Het kan zijn dat je in een moeilijke situatie terecht bent gekomen. Het kan zijn dat een bijzondere gebeurtenis je heeft getroffen. Of misschien heb je een bepaalde gebeurtenis geconstateerd. Of heb je iets gezien waarmee je niet alleen wilt blijven rondlopen. Of heb je een bepaald feit geconstateerd waarover je een (nood-)signaal wilt afgeven. 

Omdat iedereen die direct bij de veiligheid binnen Gilde Opleidingen betrokken is de behoefte kan voelen om een melding te maken of een registratie te doen, staat het vrij om het formulier ‘Melden en registreren’ in te vullen en in te sturen, zoals:      

 • medewerkers van Gilde
 • studenten van Gilde
 • ouder(s)/verzorger(s)
 • bpv-bedrijven
 • hulpverleningsinstanties en overheidsdiensten

 

Belangrijk om te weten

 • Als de inhoud van een melding al eerder besproken is met een of meer functionarissen van Gilde en ben je niet tevreden over het resultaat daarvan, dan gebruik je de procedure ‘meld een klacht’.
 • Als je een melding maakt op deze site van Gilde, dan moet je weten dat deze meldingen NIET anoniem kunnen zijn. Ben je student van Gilde en speelt bij jou melding de anonimiteit een doorslaggevende rol, dan kun je een afspraak maken met een van de Vertrouwenscontactpersonen die op iedere locatie van Gilde actief zijn. Ben je medewerker van Gilde of ben je van buiten Gilde, dan kun je anonieme meldingen maken bij de Vertrouwenspersoon van Gilde Opleidingen.
 • Zijn er méér mensen bij een incident betrokken, dan worden ze verzocht onderling af te spreken wie de melding van het incident doet. Steeds vaker kunnen incidenten een ingrijpende en vervelende (juridische) nasleep hebben. In die gevallen is het belangrijk om alle feiten op een rijtje te hebben.  
 • Bij ongelukken die zich tijdens schooltijd voordoen is registratie en melding bij de arbeidsinspectie wettelijk verplicht. (Bij ziekenhuisopname of blijvend letsel.)
 • Van strafrechtelijke incidenten wordt aangifte gedaan.
 • Gilde Opleidingen verzamelt bijzondere gebeurtenissen om er van te kunnen leren en om maatregelen te kunnen nemen tot verbetering en preventie.

Contactgegevens Gilde Infopunt

Telefoonnummer: 088 468 20 00

E-mailadres: info@gildeopleidingen.nl