Onze klachtenregeling

Jouw tijd bij Gilde Opleidingen zou plezierig en prettig moeten zijn.

Het is de ambitie van Gilde Opleidingen dat jij je opleiding met een diploma afsluit en klaar bent voor de arbeidsmarkt. Daarvoor is noodzakelijk dat wij goed onderwijs verzorgen. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent over iets binnen Gilde Opleidingen. Mochten zich situaties voordoen die je niet prettig vindt of je hebt een klacht, dan luisteren we graag. Gilde Opleidingen heeft hiervoor een formele klachtenprocedure. Vanaf 1 augustus 2017 heb je ook het wettelijk recht om formeel een klacht in te dienen. Natuurlijk is het beter om een formele klachtenprocedure te voorkomen. Als je een probleem hebt, dan zoeken we samen naar een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

  • de vertrouwenscontactpersoon als het gaat over ongewenste omgangsvormen
  • je docent als het over lessen en examens gaat
  • je trajectbegeleider als het over je leerproces gaat
  • de administratie op school als het over financiële of administratieve zaken gaat
  • je trajectbegeleider of afdeling Studentenzaken als het gaat om algemene klachten
  • de examencommissie als het gaat om beslissingen van de examencommissie of de examinatoren (dit moet dan wel schriftelijk)

Normaal gesproken lossen deze partijen samen met jou je klacht op. Als je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je naar één van de volgende commissies waarbij Gilde Opleidingen is aangesloten. Je kunt deze commissies rechtstreeks benaderen. Weet je niet welke commissie bevoegd is en/of vind je het makkelijker om dit via de website van Gilde Opleidingen te doen? Dan kun je het klachtenformulier hieronder gebruiken.

Ik wil een klacht indienen

Laat hier je gegevens achter

Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Klachtenregeling en procedures studenten

In de klachtenregeling lees je wat de gang van zaken is als je een klacht indient. De klachtenregeling is voor studenten van Gilde opleidingen op de MijnGilde omgeving te vinden. 

Klokkenluidersregeling

In de Klokkenluidersregeling lees je hoe je vermeende misstanden of onregelmatigheden binnen de instelling kunt melden. 

Reglement Algemene Klachtencommissie

Als een klacht volgens jou niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je terecht bij de Algemene Klachtencommissie. Download het reglement hier.

Reglement Commissie van Beroep voor Examens

Hier vind je het reglement voor de commissie van beroep voor de examens.

Ongewenste Omgangsvormen

Ongewenst gedrag is als volgt te omschrijven: handelingen van een groep of een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Het slachtoffer bepaalt of gedrag ongewenst is. Bekijk de regeling. Hieronder staat een overzicht met handreikingen met een stappenplan voor elke situatie:

Beleid schorsing en verwijdering

Wanneer een student onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan de student geschorst en verwijderd worden. Schorsing en verwijdering is in het Studentstatuut beschreven. In deze regeling wordt het proces, de grondslag en een verdere uitwerking beschreven.

Geschillenadviescommissie 
Bij de onafhankelijke geschillenadviescommissie kan
een student bezwaar maken tegen beslissingen van de instelling tegenover de student. Denk hierbij aan toelatings- of verwijderingsbeslissingen. Ook kan de student bij de geschillenadviescommissie geschillen over de totstandkoming, wijziging en uitvoering van de extra ondersteuningsafspraken in procedure brengen. Bekijk het reglement.

Stagediscriminatie
Voor stagediscriminatie is de afgelopen jaren veel aandacht. Niet iedereen ervaart gelijke kansen bij het vinden van een stageplek.

Dat kan onder andere te maken hebben met hun migratieachtergrond, hun genderidentiteit, godsdienst, leeftijd of functiebeperking.

Bekijk hier het stagepact MBO voor meer informatie.