Studentenfonds

Het Studentenfonds is bedoeld om te voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het (ver)volgen van een mbo-opleiding. Hieronder lees je meer over de voorwaarden. 

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je je zorgen maakt of je de directe schoolkosten van je opleiding wel kunt betalen, denk daarbij aan boeken/licenties en een laptop. Bijvoorbeeld als je ouders/ verzorgers een minimuminkomen hebben. Misschien heb je schulden of andere financiële problemen. Ook kun je als student plotseling ziek worden of door andere bijzondere omstandigheden, studievertraging oplopen. Je kunt dan als student van Gilde Opleidingen hierin, onder bepaalde voorwaarden, financieel ondersteund worden.

kijk eerst goed tot welke groep jij behoort en bekijk vervolgens hoe je kunt aanmelden en welke regels er gelden.

 1. Ben je jonger dan 18 jaar op 1 augustus 2023 (18-)
 2. Ben je 18 jaar en ouder bij start van de opleiding
 3. Wil je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij studievertraging
 4. Overige vragen

1. Ben je jonger dan 18 jaar op 1 augustus 2023?

De Stichting Leergeld  toetst het inkomen van jouw ouder(s)/verzorger(s) voor het Gilde Studentenfond en beoordeelt of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De aanvraag doe je via de website van de Stichting leergeld https://www.leergeld.nl/ Het Studentenfonds werkt samen met de volgende Stichting Leergeld:

Beesel - Helmond - Horst - Land van Cuijk - Leudal Maasgouw - Maastricht en Heuvelland - Peel en Maas - Roermond - Veldhoven en de Kempen - Venlo – Venray - Weert - Westelijke Mijnstreek - Deurne Asten-Someren - W-O Brabant - Gemert e.o.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je staat ingeschreven als BOL student (18-) bij Gilde Opleidingen
 • Je hebt een aanvraag gedaan bij de Stichting Leergeld
 • Bij een “toekenning” van Stichting Leergeld wordt de aanvraag in behandeling genomen door Gilde Opleidingen.

(Je bent zelf verantwoordelijk dat de toekenning van Leergeld naar het Studentefonds wordt gemaild) studentenfonds@rocgilde.nl

 • Wacht met het kopen van leermiddelen totdat er contact is geweest met het Studentenfonds. Zo beperken we het voorschotbedrag!
 • Let wel op: de tegemoetkoming is niet voor lesgeld, excursies of reiskosten, maar voor de verplichte schoolkosten zoals boeken lesmateriaal en andere materialen die nodig zijn.

 

2. Ben je 18 jaar en ouder bij start van de opleiding?

In uitzonderlijke gevallen kun je aanspraak maken op het Studentenfonds. Door toepassing van de hardheidsclausule kan worden besloten jou als 18+ student ook bij de aanschaf van onderwijsbenodigdheden te ondersteunen.

De Stichting Leergeld  toetst voor het Gilde Studentenfond of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De aanvraag doe je via de website van de Stichting leergeld https://www.leergeld.nl/

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je staat ingeschreven als BOL student (18+) bij Gilde Opleidingen
 • Je hebt een aanvraag gedaan bij de Stichting Leergeld

Bij de toetsing wordt meegenomen:

 • jouw volledige inkomen
  • Studiefinanciering (DUO)
  • Zorgtoeslag
  • Inkomen bijbaan
  • Partnerinkomen
 • De gebruikte mogelijkheden die DUO je biedt
  • Basisbeurs
  • Aanvullende beurs
  • OV-reisproduct

Het Studentenfonds werkt samen met de volgende Stichting:

Beesel - Helmond - Horst - Land van Cuijk - Leudal Maasgouw - Maastricht en Heuvelland - Peel en Maas - Roermond - Veldhoven en de Kempen - Venlo – Venray - Weert - Westelijke Mijnstreek - Deurne Asten-Someren - W-O Brabant - Gemert e.o..

 • Bij een “toekenning” van Stichting Leergeld wordt de aanvraag in behandeling genomen door Gilde Opleidingen.

(Je bent zelf verantwoordelijk dat de toekenning van Leergeld naar het Studentefonds wordt gemaild) studentenfonds@rocgilde.nl

 • Wacht met het kopen van leermiddelen totdat er contact is geweest met het Studentenfonds. Zo beperken we het voorschotbedrag!
 • Let wel op: de tegemoetkoming is niet voor lesgeld of reiskosten, maar voor de verplichte schoolkosten zoals boeken lesmateriaal en andere materialen die nodig zijn.

3. Wil je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij studievertraging

Wanneer je BOL student bent en reeds een opleiding volgt en als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, handicap of familieomstandigheden) aantoonbaar studievertraging oploopt en geen recht (meer) hebt op een basisbeurs. Dit is niet leeftijdsgebonden. Een inkomenstoets is voorwaardelijk.

Als je je als student bestuurlijk/maatschappelijk inzet in het belang van de school en financieel nadeel ondervindt omdat je niet of minder kunt bijverdienen

4. Overige vragen

Als je een andere vraag hebt, kies dan voor 'Overige hulpvragen'. In het extra veld dat verschijnt kun je je vraag stellen.