1 okt 2021

De Zorggroep en Gilde Opleidingen zetten in op strategisch partnership

De toekomstige zorgvraag verandert. Een toenemende vergrijzing in combinatie met een verandering in zorgbehoefte, veerkracht en eigen regie van cliënten vormt een complex geheel. En dat in een tijd waar er steeds meer tekorten ontstaan aan zorgmedewerkers. Gilde Opleidingen en De Zorggroep gaan vandaag officieel een strategisch partnerschap aan zodat er in de toekomst meer en nog beter opgeleide zorgmedewerkers zijn in Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

De partners willen hun samenwerkend vermogen inzetten om op bovenstaande uitdagingen één antwoord te formuleren. Ze gaan dit doen door: samen effectieve lesmodellen te ontwikkelen, de voortgang van studenten via de begeleidingsdriehoek te bewaken, hybride leerwerkplekken in te richten, samen trainingen voor studenten én medewerkers te ontwikkelen en het oprichten en in gebruik nemen van (elkaars) praktijkleercentra. De samenwerkingsovereenkomst is officieel 1 oktober getekend door Marc van Ooijen (voorzitter raad van bestuur bij De Zorggroep) en Peter Thuis (bestuursvoorzitter Gilde Opleidingen), maar de partners gingen eerder al volop aan de slag.

Opening eerste hybride leerafdeling
In september is de eerste hybride leerafdeling bij De Zorggroep in het Auxiliatrixpark in Venlo geopend. Een nieuwe afdeling genaamd ‘Olijf’ waar jonge mensen met dementie wonen. De beroepspraktijk en het onderwijs worden hier één. Studenten krijgen op de leerafdeling begeleiding van docenten en zorgmedewerkers, waarbij de juiste zorg bieden aan de bewoners altijd centraal staat.

Elke Prumpeler, Onderwijskundige Gilde Opleidingen: “Samen met De Zorggroep gaan we de uitdaging aan om theorie te integreren in de praktijk. Het is essentieel dat docenten ook echt participeren in de hybride leerwerkplek. Hierin staat de leervraag van de student centraal, het onderwijs en de zorg vormen samen een team in het opleiden van de studenten. Bijzonder aan de groep studenten van de nieuwe hybride leerafdeling is dat verschillende opleidingen en niveaus in een groep zitten, maatwerk is dus belangrijk.”

Ambitie
De ambitie voor de toekomst is om meerdere hybride leeromgevingen te creëren binnen De Zorggroep. Lucie van der Smitte, Projectleider Auxiliatrixpark bij De Zorggroep: “We willen waarde voor onze cliënten toevoegen, uitgaande van wat mensen zelf nog kunnen én nog willen en verwachten. Dat doen we vanuit Positieve Gezondheid en zelfredzaamheid. We leggen het accent niet op de ziekte of beperking, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een leven lang ontwikkelen is voor De Zorggroep als organisatie belangrijk, we moeten ons aanpassen aan de snel veranderende maatschappij en doelgroep. De inzetbaarheid van medewerkers speelt hierin een belangrijk rol. Daarom slaan we de handen ineen met onderwijspartner Gilde Opleidingen.”