11 okt 2021

Gilde opleidingen locatie Drakesteyn hijst regenboogvlag

Op Coming Out Dag, maandag 11 oktober, hebben studenten van Gilde Opleidingen in Weert op locatie Drakesteyn samen met wethouder Henk van de Loo de regenboogvlag gehesen. De aanleiding hiervoor is Coming Out Dag en de start van Speaking Minds LHBTI+, een project van Save the Children en Rutgers. Met het hijsen van de regenboogvlag willen de studenten van Gilde Opleidingen de boodschap uitdragen dat iedereen op school zichzelf mag zijn en niet bang hoeft te zijn om hiervoor uit te komen.

Speaking Minds
Gilde Opleidingen biedt vanaf schooljaar 2021/2022 naast het thema ‘Armoede en Schulden’ ook het thema ‘LHBTI+’ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) aan. In dit Speaking Minds traject volgen studenten gedurende tien weken een programma waarin ze meer leren over seksuele- en genderdiversiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen zoals mensenrechten, uitsluiting en vrije partnerkeuze. Daarnaast krijgen zij inzicht in de beleidsvorming hierover. De studenten worden begeleid door jongerenwerkers van Punt Welzijn die hiervoor speciaal opgeleid worden door Save the Children. De studenten gaan ook zelf met het thema aan de slag en geven aan het eind van het traject een advies aan de gemeente, organisaties en scholen in Weert. Deze nemen de ideeën en adviezen van studenten vervolgens mee in hun beleidsvorming.

Thomas Frohn, Teammanager Gilde Opleidingen: “Iedereen moet zich welkom voelen bij ons. Op school bieden we een veilige en plezierige leeromgeving om jonge vakmensen klaar te stomen voor het echte werk.”

Coming Out Dag
Coming Out Dag wordt sinds 2009 in Nederland gehouden. Tijdens Coming Out Dag hangen veel gemeenten en andere organisaties de regenboogvlag uit. Dit wordt gedaan om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.

Weert Regenboogstad
Wethouder Henk van de Loo: “Als Regenboogstad vinden wij dat iedereen in Weert zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen. Met het hijsen van de regenboogvlag en uitbreiden van het lesprogramma op het thema LHBTI+ laten Gilde Opleidingen en haar studenten zien dat ze achter deze boodschap staan. We willen samen werken aan een fijne en veilige omgeving voor iedereen in Weert.”