21 sep 2023

Kick-off “Centrum voor Innovatief Vakmanschap Retail”

De retailsector - zowel food als non-food - staat voor grote uitdagingen om winkels en winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Denk hierbij onder andere aan het aantrekken van voldoende en goed geschoold winkelpersoneel, het zorgen voor een continue stroom aan retail-studenten en het verbeteren van het imago van werken in de retailsector. Door de ligging van Limburg tussen België en Duitsland zijn veranderingen in de sector in onze provincie groter dan in de rest van Nederland. In Limburg gaan het beroepsonderwijs en bedrijven structureel investeren in de ontwikkeling van arbeidspotentieel ten behoeve van Retail Limburg.

Het regionale bedrijfsleven in Limburg, Gilde Opleidingen, Het VISTA College, Zuyd Hogeschool en verschillende Limburgse Gemeenten gaan de komende jaren, met financiële ondersteuning van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), samenwerken in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Retail (CIV Retail). Er wordt uitwerking gegeven aan een aantal ambitieuze programmalijnen:

 • Onderwijsinnovatie en vernieuwing.
  Zoals het inrichten van winkels, werkplaatsen en/of innovatielabs​ waar onderwijsactiviteiten zoals klantgericht gedrag en service gerichtheid aan bod komen. Ook worden er nieuwe opleidingen opgestart die inspelen op de snel veranderende wereld van de retail, zoals de opleidingen E-commerce Specialist en Ondernemer Handel. Daarnaast worden er verkenningsactiviteiten georganiseerd voor studenten om doorstroom naar het hbo te bevorderen met extra aandacht voor Associate Degree (AD-traject).

 • Docent professionalisering
  We organiseren werkveldbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, docentenstages en masterclasses met experts uit het werkveld. Daarnaast is er extra aandacht voor trainingen e-commerce.

 • Onderzoekende vaardigheden
  Het stimuleren en ontwikkelen van onderzoekend leergedrag bij studenten, het zogenaamde Challenge Based Learning. Onderzoek, onderwijs en ondernemers worden beter met elkaar verbonden en er worden praktijkopdrachten, challenges en projecten samen met het werkveld uitgevoerd.

 • Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
  Het onderwijs wordt flexibeler en modulair, zodat de onderwijsbehoefte vraaggericht kan worden ingericht. Bedrijven worden meer betrokken bij het onderwijs door opdrachten, maar ook door het inzetten van hybride docenten en experts uit het werkveld.

 • Imagoverbetering Retailsector


Deze investeringen zullen een significante impact hebben op de vaardigheden en expertise van mbo-studenten, zodat zij beter uitgerust zijn om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Het opleidingsprogramma vindt plaats in hybride leeromgevingen, waarbij studenten leren en werken in de praktijk. Ze worden hierbij ondersteund en gecoacht door docenten en experts uit de beroepspraktijk. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om bedrijven te helpen met vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en logistiek.

Op woensdag 20 september werd bij de ECI cultuurfabriek in Roermond onder grote belangstelling de kick-off gehouden voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Retail.