6 jul 2023

Nieuwe onderwijscampus voor Gilde Opleidingen

Gilde Opleidingen laat een nieuwe onderwijscampus bouwen aan de Marathonlaan in Roermond om te moderniseren en te verduurzamen. Naar verwachting wordt de nieuwe huisvesting in 2025 geopend.

 Praktijkonderwijs
“In het nieuwe gebouw willen we recht doen aan onze ambitie; het ontwikkelen van vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Daar hoort een gebouw als fundament bij. Met het realiseren van de nieuwe onderwijscampus aan de Marathonlaan geven we daar een boost aan door zo zichtbaar mogelijk ‘buiten’ met ‘binnen’ te verbinden. De praktijkvakken worden op de begane grond in de etalage gezet en daarmee wordt de verbinding met ‘buiten’ versterkt.” aldus Martijn van der Putten, directeur dienst bedrijfsvoering Gilde Opleidingen. In het nieuwe gebouw krijgen met name de economische en technische opleidingen, die nu een plek hebben op de locaties aan de Bredeweg en de Kasteel Hillenraedtstraat, een nieuwe plek. Alsook het ondersteunende personeel.

Parametrisch ontwerp
De noord-zuidligging van het gebouw zorgt voor optimale zoninval. Door daarbovenop parametrisch ontwerpen in te zetten, is onder andere de luifel zo vormgegeven dat er geen gebruik wordt gemaakt van elektrische buitenzonwering en er tegelijkertijd maximaal natuurlijk lichtinval aanwezig is. Daarnaast wordt het pand energieneutraal, als ook volledig gasloos. Het project is ontworpen in samenwerking met RoosRos en ArchiTech Company.

Frisse School Klasse A
Gilde Opleidingen kiest voor het binnenklimaat voor de normering Frisse School klasse A. Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Gilde Opleidingen kiest voor elk thema het prestatieniveau klasse A; uitmuntend. Martijn van der Putten: “Het is onze doelstelling om een uiterst duurzaam en gezond schoolgebouw te realiseren, welke optimaal presteert en uiteraard toekomstbestendig is. Op deze wijze creëren we de best haalbare werk- en leeromgeving voor al onze studenten en medewerkers van het toekomstige gebouw voor Gilde Opleidingen Roermond”.

Samenwerking Gemeente Roermond
Gilde Opleidingen werkt nauw samen met de gemeente Roermond ten aanzien van de omgevingsvergunning, welke eind mei is ingediend. In onderling overleg zijn aandachtspunten verwerkt in het definitief ontwerp. “Wij zijn blij verheugd dat Gilde Opleidingen in onze gemeente investeert in onderwijs en daarmee in de toekomst van onze inwoners. Met de nieuwbouw ontwikkelt zich een prachtige onderwijscampus waarmee we studenten weten te boeien en te binden aan Roermond”, aldus Felix van Ballegooij, wethouder onderwijs gemeente Roermond. De omgevingsvergunning wordt deze zomer ter inzage gelegd.

Planning
Eind 2022 heeft bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility de opdracht gegund gekregen voor de verdere uitwerking en realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Zij zijn als opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor de verdere engineering en ontwerp, als ook de realisatie. Op 5 juli jl. werd een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden en omliggende bedrijven. De verwachting is dat het sloopwerk eind juli dit jaar geheel wordt afgerond. BINX Smartility start vervolgens in september 2023 met de realisatie van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt de nieuwe mbo-onderwijscampus in het tweede kwartaal van 2025 overgedragen aan Gilde Opleidingen.