22 mei 2023

Project #echtmeedoen écht geslaagd

Op woensdag 10 mei vond het eerste deel plaats van een samenwerkingsproject tussen Gilde Opleidingen in Roermond en AZC Echt, geïnitieerd door Milou Kik (docent Engels Team Welzijn Roermond) in samenwerking met Linda Cuijpers (COA/AZC). In het project werden de verhalen van de AZC-ers gekoppeld aan de Engelse taallessen van de studenten van de opleiding Sociaal Werk.

Taal- en cultuurproject
Doel van het project was tweeledig: behalve het leren en oefenen van de taal kwamen studenten ook direct in aanraking met mensen uit diverse culturen, iets dat bij hun opleiding Sociaal Werk een essentieel onderdeel vormt.

Negen AZC-bewoners, afkomstig uit verschillende landen, vertelden voor de klas in het Engels over een zelf gekozen onderwerp. Vervolgens kregen de studenten tijd om een aantal vragen voor te bereiden. Na een korte pauze volgden er korte één-op-één gesprekken tussen de AZC-ers en de studenten. Als vervolg op deze activiteit volgt er binnenkort ook een bezoek aan het AZC en daar gaan de studenten aan de slag met het organiseren van enkele culturele activiteiten voor de bewoners.

Geweldige ervaring
Na afloop van de ochtend waren zowel projectleiding, studenten als AZC-bewoners unaniem zeer enthousiast over de goed georganiseerde, respectvolle en gezellige activiteit. Hoewel zowel het presenteren voor de bewoners als het Engels praten voor de studenten vooraf best spannend was, verliep alles heel goed. Deelnemers spraken over een geweldige ervaring, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Het programma maakt deel uit van de activiteiten in het kader van #EchtMeedoen. Dit is het samenwerkingsverband van COA-Echt en Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren van Menswel, waarin bewoners van het AZC de kans geboden wordt deel te nemen aan sociale activiteiten buiten het AZC. Het project beoogt naast het bieden van kansen in vrijwilligerswerk of recreatieve en culturele activiteiten ook zeker bij te dragen aan een positieve beeldvorming omtrent bewoners van het AZC. We kunnen stellen dat dit met dit project op Gilde Opleidingen zeer zeker goed gelukt is.