16 dec 2022

Studenten helpen Limburg digitaal veiliger te maken

Jaarlijks zijn er enorm veel slachtoffers van cybercriminaliteit, in 2021 was dit 16,9% van de bevolking. Dit is vergelijkbaar met het totale aantal slachtoffers van inbraak, diefstal, geweld en vernieling*. Om dit grote aantal terug te dringen, en de online weerbaarheid van inwoners en ondernemers te vergroten heeft Taskforce Cyber Limburg, een collectief van 20 Limburgse gemeenten en ECWW**, samen met de IT-opleidingen van Gilde opleidingen en VISTA college een cyber security helpdesk geopend: Digitaal Veilig Limburg.

Wat is cybercriminaliteit?
Bij cybercriminaliteit doen criminelen zich online als iemand anders voor om geld of gegevens afhandig te maken. Deze online criminaliteit kent vele vormen en maten, zoals WhatsApp fraude - zogenaamde vriend-in-nood fraude -, Marktplaatsfraude of Bankhelpdeskfraude. Wat cybercriminaliteit zo gevaarlijk maakt, is dat het vaak moeilijk of te laat herkend wordt.

Helpdesk
Om te ondersteunen bij vragen en onzekerheden rondom cybercriminaliteit, kunnen inwoners en ondernemers van Limburg 24/7 terecht bij www.digitaalveiliglimburg.nl. De bijbehorende informatieportal in combinatie met een 1ste lijns-helpdesk voor het beantwoorden van vragen over cybersecurity is op schooldagen geopend en te bereiken via het nummer 085 – 0082790. Deze helpdesk wordt bemand door studenten van Gilde Opleidingen en VISTA College, begeleid door docenten van beide scholen en het ECCW. De studenten geven advies en indien de vraag te complex is, krijgen ze ondersteuning van Security specialisten. Ook kunnen er door MKB-bedrijven security scans worden aangevraagd. Studenten komen dan met een Security specialist de IT-omgeving van het bedrijf op bepaalde securitypunten controleren.

Challenge Based Learning
De studenten van beiden scholen bemannen de helpdesk op schooldagen van 09.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd van feestdagen en schoolvakanties. Want waar leer je nu meer over het IT-vak, dan rechtstreeks in de praktijk. Dit is ook waar ‘Challenge Based Learning’ over gaat. De online wereld verandert zó snel, dat het traditionele onderwijs snel achterloopt. In projecten zoals deze, leren studenten zowel over het technische aspect van IT als ook het sociale aspect. Communicatie wordt steeds belangrijker en studenten leren problemen te ontrafelen door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en duidelijke instructies te geven om een vraag te beantwoorden. Op deze manier ontwikkelen de studenten de juiste competenties voor het echte werk!   

Het is geweldig dat we de kans krijgen om deel te nemen aan dergelijke initiatieven. Zo brengen we de toekomstige beroepsbeoefenaars al in een vroeg stadium van hun loopbaan in contact met verschillende belanghebbenden. Zo krijgen ze ook een idee hoe belangrijk de rol van een IT-specialist in de samenleving is” aldus docent Frans Robben. 

* Hoeveel slachtoffers maakt online criminaliteit? - Nederland in cijfers 2022 | CBS
**ECCW is een initiatief van het Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO) waarin naast LWV, MKB-Limburg, LLTB ook gemeenten, politie en justitie op bestuurlijk niveau samenwerken, en de Brightlands Smart Services Campus.