2 feb 2023

Verkiezingsdebat Limburgs Parlement

Om studenten voor te bereiden op een leven in de maatschappij, wordt het vak ‘burgerschap’ gegeven. Tijdens deze lessen gaan jongeren aan de slag met economische thema's, sociaal-maatschappelijke vraagstukken én politiek-juridische kwesties. Bij dit laatste hoort ook het innemen van een politiek standpunt. Om studenten hier optimaal op voor te bereiden, organiseerde Gilde Opleidingen een verkiezingsdebat in het kader van de Burgerschapsweek met (kandidaat) leden van het Limburgs Parlement.

Tijdens de lessen Nederlands en burgerschap krijgen studenten van Gilde Opleidingen het hele jaar door les in debatteren, doen ze onderzoek naar welke politieke partij het beste bij hen past én worden ze begeleid bij eventuele eigen ambities om de politiek in te gaan. Deze opgedane kennis kwam goed van pas tijdens de ‘Burgerschapsweek’ die voor de studenten van locatie Kerkeveldlaan 1 in Roermond geheel in het teken van de politiek stond. Zo bezochten ze het Gouvernement in Maastricht en werd er op woensdag 1 februari een verkiezingsdebat georganiseerd met leden van het Limburgs Parlement.

Het verkiezingsdebat was een groot succes. De deelnemende (kandidaat)leden van CDA, Forum voor Democratie, VVD, SP, PvdA, D66, Lokaal Limburg, PvdD, 50PLUS en BBB waren heel enthousiast en de studenten konden geen genoeg krijgen van het debatteren. Tijdens het debat brachten de studenten eigen stellingen in, reageerden ze op standpunten én stelden ze kritische vragen. Het was een levendig debat waarbij de studenten op een interactieve manier in aanraking kwamen met de Limburgse politiek.

We zijn verheugd dat dit initiatief door onze docenten wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Limburg. Naast het belang van burgerschap en kennis van ons publiek bestel en politiek, hoopt Peter Thuis (Voorzitter CvB Gilde Opleidingen) dat alle politieke partijen het belang van vakmensen en het Middelbaar Beroepsonderwijs voor de provincie Limburg, onderschrijven. Daarnaast hoopt hij dit de komende jaren concreet tot uiting komt in het Provinciale beleid. Vakmensen zijn immers hard nodig om een antwoord te geven op bijvoorbeeld de energietransitie of uitdagingen in de zorg. ‘Kortom, een mooi onderwerp om over te debatteren dus voor onze studenten!” aldus Peter Thuis.