1 jun 2023

Conferentie passende bpv

Het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor alle studenten; dat was het uitgangspunt van de regionale conferentie passende bpv (beroepspraktijkvorming) op 6 april in Roermond bij Gilde Opleidingen.

Ruim 140 belangstellenden vanuit allerlei hoeken (professionals uit het mbo, SBB, MBO Raad, RMC, bedrijven, gemeenten en studenten) stonden tijdens deze middag stil bij de barrières die studenten tegenkomen tijdens hun stages. Want voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte is leren op de werkvloer vaak een extra uitdaging. Dit geldt ook voor leerbedrijven, bpv-begeleiders, gemeenten én praktijkopleiders en medewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Ron Martens, teamleider studentadministratie en bpv bij Gilde Opleidingen, trapt de middag af. Zijn boodschap is; dat met elkaar in dialoog gaan over de begeleiding bij stages en eerste stappen op de arbeidsmarkt superbelangrijk is. Want zonder stage geen diploma maar ook geen vakmensen voor de schreeuwende arbeidsmarkt.

Henrie Mastwijk van Ingrado vertelde over het ontstaan van het bpv-handboek en de Landelijke verbeteragenda Passend Onderwijs mbo. Wat SBB kan betekenen voor studenten met extra ondersteuningsbehoefte legde Vincent van Baaijen, regiomanager bij SBB uit.

Echte vakmensen
De nijpende tekorten op de arbeidsmarkt laten zien dat 100% aandacht voor het creëren van gelijke kansen zeer belangrijk is, benadrukte Peter Thuis, bestuursvoorzitter van Gilde Opleidingen. In het bijzonder voor echte vakmensen die wij bij Gilde Opleidingen dagelijks opleiden voor #hetechtewerk. Want bijna elke sector in de arbeidsmarkt heeft behoefte aan vakmensen. Dit laat zien hoe urgent het is om niemand langs de zijlijn te laten staan.

Marianne Smitsmans, wethouder in Roermond is het hier volledig mee eens. Zelf komt ze ook uit het onderwijs en weet dus uit eigen ervaring dat steun voelen en gehoord worden een belangrijke motivatie is voor studenten om hun studie af te sluiten met een diploma. Het is belangrijk om ons gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op elke individuele behoefte van een student om ze met een goede en zo hoog mogelijke kwalificatie toe te laten treden tot de arbeidsmarkt, zegt Marianne. Ze heeft zelfs twee oud-studenten meegenomen om hun ervaringen te delen met het publiek.

Samen aan de slag!
Alle deelnemers gingen na het plenaire gedeelte uiteen. Er werden tafelgesprekken gevoerd aan tien verschillende tafels met ieder een eigen pijler zoals: studentreis, nieuwkomers, etc. Alles groepjes hebben ‘tips’ en ‘tops’  verzameld over wat al goed gaat en wat nog beter kan in de begeleiding van de bpv in de regio Limburg.

 

Iedereen is welkom op de Landelijke conferentie Passende BPV in Driebergen op 20 juni 2023. Tijdens deze conferentie is een terugblik op de regionale bpv-conferenties die in zeven regio’s zijn georganiseerd opgenomen in het programma.