MKB Limburg versterkt ondernemers met kennis van zaken en hart voor verbinden. De vereniging verbindt ondernemers onderling, ondernemers en onderwijs, ondernemers en overheid. Zij bundelen de krachten met Gilde Opleidingen rondom stageplaatsen, samenstellen van lesprogramma’s, volwasseneneducatie, opleidingen voor zijinstroom, strategisch advies voor beleidsthema’s zoals vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, jeugdwerkloosheid en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.