29 nov 2021

Gilde Opleidingen introduceert ‘Beroepshavo’

Gilde Opleidingen en vavo (voortgezet algemeen volwassenonderwijs) slaan hun handen ineen en starten samen de Beroepshavo. De Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant waar studenten (in eerste instantie*) hun mbo-opleiding combineren met vavo-certificaten op havoniveau. Vanaf het schooljaar 2022-2023 start Gilde Opleidingen met de Beroepshavo.

Het aantal studenten dat via het mbo doorstroomt naar het hbo groeit. Tegelijkertijd blijkt de overgang tussen mbo en hbo lastig. “Vooral leerlingen afkomstig van het mbo, die vanuit het vmbo zijn doorgestroomd, hebben weliswaar veel relevante praktijkervaring opgedaan maar merken op het hbo dat zij de ervaring van een theoretische aanpak, die op havo aangeboden wordt, missen”, vertelt Marlène Scheres-Verheesen, teammanager bij vavo Noord- en Midden-Limburg. Een goede ondersteuning in de doorstroom kan studenten beter voorbereiden op de overstap naar het hbo. Er zijn al verschillende initiatieven op touw gezet om de overstap richting het hbo te verbeteren. Zo worden er meeloopdagen georganiseerd, organiseert het hbo (in samenwerking met het mbo) verschillende bijspijkercursussen en zijn meerdere keuzedelen gericht op de doorstroom naar het hbo. “Met de introductie van de Beroepshavo kunnen we studenten een persoonlijker en uitdagender aanbod bieden. Tel daarbij op de unieke mogelijkheid tot het behalen van officiële havo-certificaten, waardoor we studenten nog beter kunnen ondersteunen in hun volgende loopbaanstap”, zegt Chantal Kleuters, onderwijskundige bij Gilde Opleidingen.

Beroepshavo
De Beroepshavo is een nieuwe opleidingsvariant binnen Gilde Opleidingen voor studenten die met een goede basis willen doorstromen naar het hbo of met een bredere basis willen starten op de arbeidsmarkt. Studenten starten in het eerste jaar hun mbo-opleiding (op niveau 4) en gedurende dit eerste leerjaar wordt gekeken of zij in het tweede leerjaar voor de Beroepshavo in aanmerking komen. Vervolgens krijgen zij binnen hun mbo-opleiding de mogelijkheid om twee tot vier vakken op havoniveau te volgen die goed aansluiten. Hierin doen ze examen en kunnen ze officiële havo-certificaten behalen. Verder is er in samenwerking met het hbo aandacht voor relevante doorstroomvaardigheden. Ook wordt er in het praktijkgedeelte van het mbo (beroepspraktijkvorming, leerwerkplekken of beroepsvakken) extra uitdaging geboden die meer aansluit op het hbo.

Voor wie?
Wil een student meer uitdaging en verbreding tijdens zijn mbo-opleiding, een plus op zijn cv, na zijn opleiding solliciteren op een mbo-plus- functie of doorstuderen naar het hbo dan is de Beroepshavo een passende opleidingsvariant. Studenten van de Beroepshavo worden dubbel gekwalificeerd (mbo plus havo-vakken), krijgen meer regie op hun loopbaan, worden extra voorbereid op het hbo en zijn breed geschoolde, zelfstandige professionals die klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Studierichtingen op niveau 4
Gilde Opleidingen start in het schooljaar 2022-2023 binnen de volgende niveau- 4- studierichtingen en de bijbehorende locaties met de Beroepshavo: Business en Retail & Sales Management (Gilde Retail & Business Academy), ICT (Gilde ICT College), Verpleging (Gilde Zorgcollege), Kinderopvang en Onderwijs (Gilde School voor Pedagogiek) en Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk (Gilde Sociale Studies). Gedurende dit schooljaar wordt deze opleidingsvariant geëvalueerd en gekeken naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding binnen andere studierichtingen. Anderzijds wordt er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om vavo te volgen en hierbij verschillende modules op het mbo af te ronden.

* Gedurende het project wordt er gekeken naar mogelijkheden om vavo met mbo-certificaten aan te vullen.