31 mrt 2021

Grotere kans entreediploma
door samenwerking

School voor praktijkonderwijs het Wildveld in Venlo en Gilde Entree Onderwijs bundelen hun krachten om leerlingen van het Wildveld beter in staat te stellen een Entreediploma te behalen. Zo’n opleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo 2-opleiding. De directeur-bestuurder, Peter Schutte, van Onderwijsgroep Buitengewoon (Wildveld) en Felix Petit, directeur van Gilde Entree Onderwijs, ondertekenden hiertoe op donderdag 25 maart een samenwerkingsovereenkomst.

De onderwijsinstellingen werken al langer met elkaar samen om praktijkonderwijsleerlingen entreeonderwijs aan te bieden en waar mogelijk te laten doorstromen naar het mbo. Door het tekenen van de overeenkomst committeren partijen zich voor tenminste 3 jaar om de samenwerking te intensiveren en continueren.

Met het entreediploma op zak stromen leerlingen nog beter voorbereid uit naar een baan op de regionale arbeidsmarkt. Om door te stromen naar niveau 2 moeten de resultaten en het opleidingsperspectief van de jongere daarvoor passend zijn.

Leerlingen van het Wildveld die in aanmerking komen voor deze leerweg kunnen vanaf 16 jaar een leer- en examentraject van Entreeopleidingen volgen in de vertrouwde omgeving van de school voor praktijkonderwijs evenals de stagebegeleiding. Zij kunnen kiezen uit de volgende profielen: Installatie- & constructietechniek, Verkoop, Logistiek, Dienstverlening & zorg, Horeca, Mobiliteit. Het examen vindt plaats bij Gilde Opleidingen.