3 jun

Hybride leeromgeving zorgt voor bredere basis

Al 4 jaar kun je bij Sint Jozef wonen en zorg hybride leren ‘in de (leer)huiskamer’. Gemiddeld 10 collega’s in opleiding leren er de kneepjes van het vak. Zij runnen de huiskamer waarbij gediplomeerde werkbegeleiders ze helpen en ondersteunen. 1 dag per week krijgen zij op dezelfde locatie theorie van 2 docenten van Gilde Zorgcollege. In gesprek met docent Lian Kleuters-van Pey en werkbegeleider Claudia Basten. 
 
On the job leren 
“Hybride leren is gestart vanuit de gedachte om vooral zij-instromers warm te maken voor een baan in de zorg”, vertelt Lian. Hiermee geeft Sint Jozef ze de mogelijkheid het diploma te bemachtigen zonder weer terug in de schoolbanken te moeten. “De leerhuiskamer is helemaal ingericht zodat collega’s in opleiding deze kunnen runnen. Ze worden begeleid door gediplomeerde collega’s; de werkbegeleiders. Zo leren zij on the job hoe ze de huiskamer kunnen draaien. Mbo-opleidingen van verschillende niveaus lopen hier door elkaar. Hierdoor is er een constante in- en doorstroom mogelijk.”  
 
Handen op de rug 
Claudia legt uit hoe het er in de praktijk aan toegaat. “Ik vraag aan de collega in opleiding die samen met mij de dienst doet: heb je bepaalde leerdoelen of vragen aan mij? Dan kan ik daar vandaag op letten en rekening mee houden. Wij werken met verschillende niveaus en leergangen. Dat betekent dat ik de ene keer moet helpen en de andere keer de handen op de rug moet houden. Stel een bewoner wordt ziek. Dan moet ik bij bijvoorbeeld een collega in opleiding tot verzorgende-IG uit leerjaar 3 alleen toekijken. Want hij of zij moet dit inmiddels zelf kunnen. Dat vind ik nog altijd lastig.” Het blijkt dat de meeste werkbegeleiders hier tegenaan lopen. Het is dus goed dat er regelmatig overleg over is. Hoe staan de collega’s in opleiding ervoor? Waar lopen ze tegenaan? Waar lopen wijzelf tegenaan?  
 
Samenwerking nog beter vormgeven 
Er zijn regelmatig driehoeksgesprekken met docent, werkbegeleider en collega in opleiding om goed af te stemmen wat iemand nodig heeft en hoe ze dit kunnen bieden. Daarnaast verzorgen collega's van Sint Jozef gastlessen in de leerhuiskamer om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de visie Hier voel ik me thuis. Daarnaast is het goed om af en toe bij elkaar in de keuken te kijken. Lian vertelt: “De grootste uitdaging voor ons allemaal is, denk ik, hoe kunnen we elkaar nóg meer vinden? We zitten in een aparte ruimte met de lessen. Daarom is het voor de collega in opleiding belangrijk om te communiceren met de werkbegeleider. Wat wil ik leren deze dag? Waar wil ik vandaag op letten? De collega in opleiding krijgt ook de ruimte om te leren in de praktijk. En daar kunnen wij weer goed bij aansluiten als school. Als er iets speelt in de huiskamer dan kunnen we die casus meenemen in de lessen en daar theorie aan koppelen. We spelen zo meer in op de behoefte.” Lian kijkt bij Claudia op de werkvloer en Claudia schuift aan bij de theorielessen van Lian. De docent van Gilde Zorgcollege zegt hierover: “We blijven zoeken hoe we de samenwerking nog beter kunnen vormgeven. Het is namelijk niet vanzelfsprekend.” 
 
Breder opgeleid  
Leren in een hybride omgeving is een fijne manier van kennis en vaardigheden opdoen. Lian vertelt: “Er is meer flexibiliteit voor de collega in opleiding hoe, waar en wanneer hij wil leren. Als je met een klas te maken hebt, ben je veel minder op individueel niveau bezig. Juist hier zitten niveau 2, 3 en 4 bij elkaar en kunnen ze een situatie gezamenlijk bespreken. Daar zit ‘m de kracht. Wat is ieders taak en verantwoordelijkheid. Hoe zit het met collegialiteit, teamverband en samenwerken. Je bent op veel meer competentievlakken bezig dan alleen maar met het vak. Wat beroepshouding en competenties betreft worden de collega’s in opleiding hier breder opgeleid. En er komt nog eens bij dat de collega’s in opleiding nu ook een soort van stage lopen in de andere huiskamers. Zo leren ze weer in een ander team te werken met een andere dynamiek en andere zorgvragen. En krijgen ze een nog bredere basis.”