31 mrt 2021

Marktonderzoek
Maaspoort

"Ons, studenten derdejaars Marketing- en Communicatiemedewerker, werd gevraagd: Kennen jullie die drukke straat waar de Action ligt? Natuurlijk riep de hele klas. 'Wat schiet jullie te binnen?', vroeg mevrouw Custers. Lekker druk, gevaarlijk, onoverzichtelijk, weet je nog toen ik bijna van mijn fiets werd gereden?!?

Een markonderzoekje zodat de gemeente actie gaat ondernemen in deze straat? Dat leek ons wel wat! We zijn op pad gestuurd om eens een kijkje te nemen op verschillende tijdstippen in deze winkelstraat. Hierna begonnen we aan onze deskresearch. Al snel kregen we de opdracht een enquête op te stellen die we zowel online als offline verspreid hebben. Wat een opkomst,
bijna 400 respondenten hebben hun mening gegeven, het was nog een heel gepuzzel om een goed overzicht te krijgen van al die meningen. En toen kwam de strenge lockdown en moesten we het met online lessen zien te regelen. Nogal een gepuzzel, maar we zijn opgedeeld in groepjes waar we samen konden overleggen over de resultaten. Hier is een verslag uit voortgekomen met als belangrijkste aanbevelingen:

  1. 30 k/m uur zone – Maak van de Maaspoort een fietsstraat waar de auto te gast is.
  2. Bestrating van de Maaspoort veranderen
  3. Maak van de parkeerplaats bij de Action eenrichtingsverkeer met uitrit aan de achterzijde looppad.
  4. Verkeersvertragende maatregelen toepassen door het plaatsen van groenvoorziening op straat.
  5. Verbreden en herbestrating van het trottoir door het verwijderen van de parkeerplaatsen

Voor ons heel leuk om het vak ‘Marktonderzoek’ in de praktijk te mogen uitvoeren. Dit zorgde ervoor dat wij een goed beeld kregen van wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren van een marktonderzoek."