19 jul 2021

Samenwerking Limburgse ziekenhuizen en roc's scoort

Vanuit een grote behoefte aan verpleegkundigen is in 2016 een samenwerking ontstaan tussen de klinische zorg en het mbo-onderwijs in Limburg. In augustus 2017 is de Verpleegkundige Top-Opleiding gestart. De eerste 35 diploma’s zijn afgelopen week uitgereikt. Alle studenten hebben meteen een contract aangeboden gekregen bij een ziekenhuis. Een handjevol studenten kiest ervoor om door te stromen naar het hbo.

Interesse bij vo-leerlingen is groot
Afgelopen jaren hebben zich 876 leerlingen aangemeld voor deze bijzondere Top-Opleiding. De interesse voor een baan als klinisch verpleegkundige in een ziekenhuis is dus groot. De Limburgse ziekenhuizen (Maastricht UMC+, Zuyderland Medisch Centrum, VieCuri Medisch Centrum en Laurentius Ziekenhuis Roermond) en 2 mbo-scholen (Gilde Zorgcollege en Vista College) hebben 330 studenten kunnen plaatsen. Michel van Zandvoort, directeur Maastricht UMC+ Academie: “Jongeren die dromen van een verpleegkundige functie in het ziekenhuis bieden we op deze manier een passend leertraject aan. Leren en werken is nauw met elkaar verbonden en vindt zoveel mogelijk plaats in de klinische praktijk, zonder hierbij de generieke ontwikkeling als verpleegkundige uit het oog te verliezen.”

Verpleegkundigen maken het verschil  
Verpleegkundigen zijn bij uitstek degenen die het verschil kunnen maken voor de patiënt in een ziekenhuis. Ze zijn 24 uur per dag bezig met de patiënt en hebben een cruciale rol in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Door de nauwe samenwerking weten we precies welke klinische zorg patiënten nu en in de toekomst nodig hebben. Het lesprogramma, de theorie en afwisselende stages zijn naadloos op elkaar afgestemd en gedurende de gehele opleiding gericht op de klinische zorg. De begeleiders vanuit de scholen en de ziekenhuizen hebben veel aandacht voor de balans in het werk, leren en privéleven van de studenten.

Doorlopende leerlijn naar het hbo
Het regionale samenwerkingsverband van de klinische zorg én mbo-onderwijs leidt tot een sterkere strategische positie op de opleidings- en zorgarbeidsmarkt voor verpleegkundigen in de klinische sector. Onze ambitie is om dit nog verder te verstevigen. We gaan een doorlopende leerlijn naar het hbo ontwikkelen. In het mbo gaan we meer inzoomen op gepersonaliseerd leren. Jos Hegeman, directeur Health & Hospitality Gilde Opleidingen: “Bij gepersonaliseerd leren werken studenten op een tempo dat ze zelf aankunnen. Ze nemen zelf de regie over hun eigen leerproces en doelen. Dit sluit beter aan bij de achtergrond van de student en kan ervoor zorgen dat een student versneld kan afstuderen of juist meer tijd kan nemen om de opleiding succesvol af te ronden.”