Centrum voor

Logistiek

Vakmanschap

De baankansen van mbo-studenten in de transport en logistiek vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Meer jongeren geïnteresseerd maken voor een logistieke baan. Het onderwijs en de praktijk samenbrengen: dat doet CLV. Het Centrum voor Logistiek Vakmanschap van Gilde Opleidingen is een opleidingscentrum voor logistiek mbo-onderwijs in de regio Noord- en Midden-Limburg. Het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden werken samen om medewerkers nog beter op te leiden.