De samenleving verandert. Werken en leren verandert mee. Daar weet Evolva alles van af. Het vraagt om een andere manier van kijken en werken. Maar ook om een andere manier van denken over leren, zoals bij- en nascholing. Die andere manier is werkplekleren 3.0. Ze brengen onderwijs en de werkpraktijk dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, ook wel de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij.