De LWV verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. De Limburgse Werkgevers Vereniging is de belangenbehartiger van werknemers in Limburg. Een actieve, transparante en kwaliteitsgerichte vereniging met betrokken leden. Verbinden doen zij door interessante netwerkbijeenkomsten. Vertegenwoordigen door te lobbyen voor belangrijke zaken die in Limburg spelen en die ondernemers in Limburg raken. Versterken door kennis en ervaring te delen met betrekking tot het ondernemerschap. Zo draagt LWV bij aan een goed ondernemingsklimaat in Limburg.