Ons bestuur

We vinden een goed, transparant en verantwoord bestuur erg belangrijk.

Daarom werken wij volgens de Branchecode goed bestuur in het mbo (pdf). Gilde Opleidingen bestaat uit het College van Bestuur, het Bestuursbureau, de scholen en centrale diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Benieuwd wat zij allemaal doen? Lees hieronder verder.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit de heer ir. P.T.H.J. Thuis en de heer P.E.L. Tummers MME. Het CvB vormt het bevoegd gezag van de instelling en heeft de integrale verantwoordelijkheid voor en dagelijkse leiding van Stichting Gilde Opleidingen. Daarbij krijgt het College van Bestuur ondersteuning van het management. Dit management bestaat uit (adjunct-) directeuren van de onderwijsclusters en diensten,  en het Bestuursbureau.

Teammanagers geven binnen de vakscholen leiding aan onderwijsteams. Bij de diensten hebben de diensthoofden de dagelijkse leiding over verschillende afdelingen.

Naast enkele vrijwillige bestuursfuncties die het College van Bestuur uitvoert, voeren haar leden ook nevenactiviteiten uit op persoonlijke titel. Voor deze persoonlijke nevenactiviteiten hebben de leden instemming nodig van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De verhoudingen tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in richtlijnen. De Raad van Toezicht heeft ook een adviesrol naar het College van Bestuur.

De raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer L.P.M.J. Poels (voorzitter)
  • De heer B. Rookhuijzen
  • De heer R.H.P. Puts
  • Mevrouw M. Bouwman - Crooijmans
  • Mevrouw F. Hendricks

De Hoofd- en nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad draagt bij aan een juiste balans tussen het algemene belang van de organisatie en
de belangen van medewerkers in het bijzonder. Het is de taak van de Raad de instelling te toetsen en te bewaken. Tevens draagt de Ondernemingsraad voorstellen aan tot verbetering of optimalisering van het beleid van de instelling door middel van initiatiefvoorstellen en volgt de Raad nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Gilde Opleidingen.

Studentenraad

Onze studenten staan centraal. Daarom hechten we veel waarde aan onze Studentenraad. Een raad die meedenkt over Gilde Opleidingen. Niet alleen over nu, maar vooral ook over de toekomst. De studenten van de raad geven ons nieuwe inzichten en ideeën als het over innovatie en verandering gaat. En die ideeën zijn meer dan welkom! Naast het meedenken, zijn de studenten ook de schakel tussen hun medestudenten en het bestuur.