Kwaliteit van het

onderwijs

Het is onze ambitie dat jij je opleiding met een diploma afsluit en klaar bent voor het echte werk.

Daarom doen wij er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Onderwijs dat je klaarstoomt voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen in Nederland. Zij onderzoekt bijvoorbeeld de kwaliteit van de opleiding, de onderwijstijd en de studentenbegeleiding. Ook bij Gilde Opleidingen is een inspectie geweest. Op de site van de onderwijsinspectie kun je altijd het laatste rapport bekijken. 

Onderwijsscan

De kwaliteit van de opleidingen bij Gilde Opleidingen vinden wij erg belangrijk. Voorheen namen we hiervoor de JOB monitor af. Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn we overgestapt op de Onderwijsscan, onderdeel van de Onderwijsspiegel.

De Onderwijsscan is een 360 graden enquête die uitgezet wordt onder onze studenten, docenten, teammanagers, BPV-bedrijven en examencommissies. De scan is gebaseerd op het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie. Klik hier voor meer informatie