Kwaliteit van het
onderwijs

Het is onze ambitie dat jij je opleiding met een diploma afsluit en klaar bent voor het echte werk.

Daarom doen wij er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Onderwijs dat je klaarstoomt voor de arbeidsmarkt of voor een vervolgopleiding.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen in Nederland. Zij onderzoekt bijvoorbeeld de kwaliteit van de opleiding, de onderwijstijd en de studentenbegeleiding. Ook bij Gilde Opleidingen is een inspectie geweest. Klik hier voor het laatste rapport.

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB)

Studenten hebben ook een vakbond. Dit is de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). De studentenvakbond meet voor het mbo iedere 2 jaar, met de Job monitor, de tevredenheid onder Nederlandse mbo-studenten. Klik hier voor meer info.

ANBI-status

Daarom hebben wij een ANBI-status. Deze status hebben bedrijven die zich inzetten voor het algemeen nut. Hoe we dit precies doen? Dit vind je in onze jaarverslagen, in onze cao en onder de andere kopjes op deze pagina.