Extra mogelijkheden voor jou als student

Wij willen natuurlijk graag dat jij je diploma haalt. Daarom bieden we persoonlijke hulp en begeleiding. We hebben experts in huis die jou ondersteunen bij bijvoorbeeld een beperking, problemen rond je opleidingskeuze, een moeilijke thuissituatie, gebrekkige motivatie, geldproblemen of een verslaving. We stemmen de ondersteuning zoveel mogelijk af op jouw persoonlijke situatie.

 

De beste begeleiding

Gilde Opleidingen biedt verschillende begeleiding aan voor studenten die wat extra hulp kunnen gebruiken. Op elke locatie is een expertiseteam aanwezig. Dit expertiseteam bestaat uit interne ondersteuner(s), een schoolmaatschappelijk werker, ambulant ondersteuner en een leerplicht/RMC-ambtenaar. Het expertiseteam bekijkt samen met jou welke hulp je als student nodig hebt. Daar waar nodig kan het expertiseteam verwijzen naar externe hulpverlening. Heb je hulp of ondersteuning nodig jij het uitzoeken van passend onderwijs? Neem dan contact met ons op via passendonderwijs@rocgilde.nl

Trajectbegeleider

Elke student heeft een eigen trajectbegeleider. Hij is altijd de eerste contactpersoon van jou. Je kunt alles met hem bespreken. Hij is ook het aanspreekpunt voor jouw ouder(s) of verzorger(s). Als het nodig is schakelt de trajectbegeleider hulp in van andere begeleiders. 

Loopbaanadviseur

Voel jij je niet thuis binnen jouw opleiding? En zoek je iets dat beter bij je past? Breng dan een bezoekje aan de loopbaanadviseur. Samen kijk je naar de mogelijkheden en de ideale loopbaan voor jou!

Schoolmaatschap-pelijk werker

Loopt het niet helemaal lekker in jouw privésituatie? Jouw trajectbegeleider schakelt dan een schoolmaatschappelijk werker in. Samen zorgen ze dat jij weer goed in je vel zit.

Ambulant begeleider

De ambulant begeleider is er voor studenten met een beperking zoals ADHD, dyslexie of autisme. Tijdens een ondersteuningsgesprek kijken we wat jij nodig hebt om je te ondersteunen bij je opleiding.